Conferința de încheiere a proiectului

Universitatea Babeș-Bolyai, în parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Management Public, finalizează implementarea proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”, în data de 13 decembrie 2015.

Avem plăcerea de a anunţa organizarea conferinţei de încheiere a proiectului, ce va avea loc joi 10 decembrie 2015, începând cu ora 11.00, în sala T1 a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Strada Minerilor nr. 85, Cluj-Napoca.

Proiectul s-a derulat pe durata a 19 luni, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.937.358,00 lei, din care 1.898.610,84 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă.

Obiectivul proiectului a fost creșterea calității programelor universitare de licență în domeniul administrației publice ale beneficiarului și ale partenerului, în vederea adaptării acestora la cerinţele pieţei muncii. În acest sens, proiectul a vizat îmbunătăţirea a trei programe de licenţă în administraţie publică, două programe ale Departamentului de Administraţie și Management Public, FSPAC, Universitatea Babeş-Bolyai (forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ la distanţă) şi un program al Facultăţii de Administraţie şi Management Public, al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (forma de învăţământ cu frecvenţă).

De operațiunile proiectului au beneficiat 348 de studenți, 29 de persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare/cadre didactice, 6 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități și facultăți și 89 de membri ai partenerilor sociali în educație/reprezentanți ai angajatorilor.

Dintre realizările proiectului amintim:

 • 80 de burse (40 UBB+40 ASE) acordate studenților care au realizat proiecte inovative de intervenție în comunitate sau propuneri de politici publice pentru rezolvarea unor probleme ale comunităților;
 • 33 cadre didactice instruite în metode alternative și moderne de predare, managementul calității în învățământul superior, respectiv implicarea și rolul universitățăii în dezvoltarea comunității.
 • 62 studenți ai UBB instruiți în utilizarea platformei inovative de e-learning a beneficiarului;
 • 9 instrumente didactice inovative de învățare/predare pentru studenți (6 videocasturi/3 tutoriale);
 • 126 studenți instruiți în utilizarea unor licențe informatice: planificarea afacerilor și management de proiect;
 • 224 (121 UBB + 103 ASE) studenți instruiți în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale;
 • 2 Gale ale Absolvenților organizate;
 • 1 conferință națională a studenților de AP;
 • 15 suporturi de curs și fișele disciplinei aferente adaptate, elaborate, actualizate;
 • 20 premii acordate studenților pentru cele mai bune planuri de afaceri și cele mai bune proiecte.

La conferința de încheiere a proiectului sunt invitați să participe reprezentanţi ai beneficiarului şi ai partenerului, studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, reprezentanți ai mass-media.

În cadrul conferinței vor fi prezentate activitățile implementate pe durata celor 19 luni, precum și rezultatele și indicatorii atinși.

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Conferința de încheiere a proiectului

Concurs – Premierea celor mai bune proiecte și planuri de afaceri

Rezultate concurs

În cadrul activității nr. 13 din proiectul Creșterea calității programelor de licență în domeniul administrației publice. Calitate în Administrație Publică/C.A.P. – creștere și dezvoltare prin programe de studii îmbunătățite”, Contract POSDRU/156/1.2/G/136147, cele mai bune proiecte și planuri de afaceri vor fi premiate. Vor fi acordate 20 premii – 10 pentru cele mai bune planuri de afaceri și 10 pentru cele mai bune proiecte – pentru studenții participanți la sesiunile de instruire privind utilizarea celor două licențe informatice: management de proiect și planificarea și administrarea afacerilor. Valoarea unui premiu este de 936 lei.

Condiții de participare la concurs:

 • Studenții participanți trebuie să fie înscriși în grupul țintă al proiectului;
 • Studenții participanți trebuie să fi absolvit modulul de instruire privind utilizarea licenței de planificarea și administrarea afacerilor și/sau management de proiecte. Pot aplica doar la cursul la care au participat;
 • Trebuie respectat calendarul propus al activităților (să depună aplicația în termen);
 • În cazul în care au participat la ambele module de instruire, studenții pot depune aplicație la ambele competiții (proiecte și planuri de afaceri), însă vor putea beneficia de premiu doar la una dintre ele.

Calendarul activităților:

 • 24 octombrie – 15 noiembrie – anunțarea competiției;
 • 23 octombrie – 20 noiembrie – depunerea aplicațiilor;
 • 26 octombrie – 23 noiembrie – evaluarea aplicațiilor depuse,
 • 1 decembrie – anunțarea rezultatelor;
 • 2 decembrie – depunerea contestațiilor;
 • 3 decembrie – soluționarea contestațiilor;
 • 3 decembrie – anunțare rezultatelor finale ale evaluării proiectelor și planurilor de afaceri;
 • 3 decembrie – 31 decembrie acordarea și plata premiilor;

Depunerea aplicațiilor:

Aplicațiile se depun electronic la adresa haruta@fspac.ro, respectând formatul stabilit. Data transmiterii aplicațiilor este 20 noiembrie 2015 ora 24:00.

Rezultatele concursului, punctajele obținute vor fi afișate pe site web-ul proiectului http://apubb.ro/ccplap/ și la avizierul din sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu, nr. 71 – 73.

Contestațiile se depun electronic la adresa haruta@fspac.ro în data de 24 noiembrie. Contestațiile trebuie să cuprindă o argumentare clară.

Structura, conținutul, instrucțiunile/recomandările de completare și criteriile de evaluare a proiectelor și a planurilor de afaceri le găsiți mai jos:

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Concurs – Premierea celor mai bune proiecte și planuri de afaceri

Anunț privind rezultatul procesului de recrutare și selecție a grupului țintă

În data de 21.10.2015 între orele 16.00-18.00, la sediul liderului de parteneriat, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, comisia de recrutare și selecție a grupului țintă a evaluat dosarele depuse de persoanele interesate pentru a participa în calitate de grup țintă în proiectul „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”.

În urma evaluării dosarelor au fost selectate 14 persoane, în categoria studenți, după cum urmează:

 1. BARBU DIANA
 2. BILANIUC BIANCA MARIA
 3. COTORANU DANIELA
 4. CRĂCIUN CRISTINA MARCELA
 5. FĂRCAȘ GEORGIANA DENISA
 6. GALIȘ CRISTI CĂLIN
 7. GAVRILOAIA GEORGE CRISTIAN
 8. HAIDUC ANDREEA PATRICIA
 9. IANCU DENISA MARIANA
 10. ISMAILCIUC BIANCA MARIA
 11. MOLDOVAN FLORENTINA DANIELA
 12. NEGREA ALINA DENISA
 13. ROSTAȘ IASMINA ANDREEA
 14. RUS CARMEN

Contestațiile se pot depune în data de 22.10.2015, între orele 16.00-17.00, la sediul Facultăţii de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, biroul I/6. Lista finală a persoanelor selectate urmează să fie publicată în data de 22.10.2015, ora 18.00.

Afișat astăzi 21.10.2015, ora 20.00, la sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, și pe site-ul http://apubb.ro/ccplap

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Anunț privind rezultatul procesului de recrutare și selecție a grupului țintă

Anunț privind rezultatul procesului de recrutare și selecție a grupului țintă

În data de 30.09.2015 între orele 16.00-17.00, la sediul liderului de parteneriat, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, comisia de recrutare și selecție a grupului țintă a evaluat dosarele depuse de persoanele interesate pentru a participa în calitate de grup țintă în proiectul „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”.

În urma evaluării dosarelor au fost selectate 8 persoane, în categoria studenți, după cum urmează:

 1. BONEA MIHAI
 2. BRUDAN ALINA
 3. BURDUHOS RAMONA
 4. CIARNĂU ANDA RAMONA
 5. COSTEA ADRIANA NICOLETA
 6. COVACI RODICA CRINA
 7. FANEA DIANA
 8. MAIUȘ MARIA
 9. PĂTCAȘ VALENTIN
 10. VERDEȘ RAHELA
 11. VILA BIANCA

Contestațiile se pot depune în data de 1.10.2015, între orele 16.00-17.00, la sediul Facultăţii de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, biroul I/6. Lista finală a persoanelor selectate urmează să fie publicată în data de 1.10.2015, ora 18.00.

Afişat astăzi 30.09.2015, ora 18.00, la sediul Facultăţii de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, și pe site-ul http://apubb.ro/ccplap

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Anunț privind rezultatul procesului de recrutare și selecție a grupului țintă

Anunț privind recrutarea și selecția grupului țintă

Facultatea de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Administraţie şi Management Public, anunță recrutarea şi selecția în grupul ţintă al proiectului a 250 de persoane din categoria studenți, în vederea implicării acestora în proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite”. În calitate de lider de parteneriat, Departamentul de Administraţie Publică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării va selecta minimum 25 de studenți înscriși la programul de studiu Administrație Publică, nivel licență.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii programelor universitare de licenţă în domeniul administraţiei publice, în vederea adaptării acestora la cerinţele pieţei muncii. În acest sens, proiectul urmăreşte îmbunătăţirea a trei programe de licenţă în administraţie publică, două programe ale Departamentului de Administraţie Publică, FSPAC, Universitatea Babeş-Bolyai (forma de învăţământ cu frecvenţă şi forma de învăţământ la distanţă) şi un program al Facultăţii de Administraţie şi Management Public, al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (forma de învăţământ cu frecvenţă).

Categoriile de grup țintă descrise mai sus urmează să fie implicate în următoarea activitate:

Activitatea nr. 13 – Îmbunătăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale pentru cele 2 programe de licenţă în administraţie publică, prin dezvoltarea şi implementarea unor soluţii şi instrumente software destinate studenţilor de administraţie publică şi personalului implicat în dezvoltarea programelor universitare de administraţie publică. Activitatea prevede instruiri în rândul studenţilor solicitantului (40) cu privire la utilizarea a 2 licenţe informatice achiziţionate prin proiect: managementul proiectelor şi planificarea afacerilor și acordarea a 20 de premii – 10 pentru cele mai bune planuri de afaceri și 10 pentru cele mai bune proiecte – pentru studenții participanți la sesiunile de instruire privind utilizarea celor două licențe informatice.

Dosarul de înscriere în grupul țintă trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului;
 • Formularul de înregistrare în grupul țintă;
 • Declarație de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Declarație privind evitarea retragerii din proiect;
 • Declarație de evitare a dublei finanțări;
 • Copie după Cartea de identitate; şi
 • Adeverință care să ateste calitatea de student la programul de licență în domeniul Administrației Publice.

Dosarele de candidatură se depun personal în biroul I/6 (sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării) sau se trimit pe adresa de email bianca.radu@fspac.ro în perioada 25.09.2015 – 23.10.2015.

După depunerea dosarelor, va avea loc o primă evaluare a dosarelor depuse în data de 30.09.2015 de către o comisie nominalizată de managerul de proiect. Lista persoanelor selectate va fi publicată în data de 30.09.2015 ora 18.00. Contestațiile se pot depune în data de 1.10.2015, între orele 16.00-17.00, în biroul I/6 (sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării). Lista finală a persoanelor selectate urmează să fie publicată în data de 1.10.2015, ora 18.00. Depunerea dosarelor pentru înscrierea în grupul țintă va continua și după data de 30.09.2015 urmând ca la sfârșitul lunii octombrie 2015 să aibă loc o nouă selecție în grupul țintă.

Pentru detalii despre proiect și informații suplimentare cu privire la grupul ţintă al proiectului, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0264-431361 sau pe adresa de email bianca.radu@fspac.ro.

Afişat la data de 25.09.2015, ora 16.00, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării şi pe site-ul http://apubb.ro/ccplap/,

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Anunț privind recrutarea și selecția grupului țintă

Durata de implementare a proiectului a fost prelungită până la sfârşitul anului 2015

Proiectul destinat creşterii calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice a fost prelungit până în luna decembrie 2015. Membrii echipei de implementare au solicitat autorităţilor contactante prelungirea duratei de implementare a proiectului, întrucât o parte dintre activităţile incluse în cererea de finanţare nu au putut fi implementate în numărul de luni prevăzut iniţial din cauza complexităţii acestora. Astfel, experţii care participă la actualizarea sau elaborarea unor suporturi de curs pentru studenţii de la nivel licenţă, urmează să fie implicaţi în activitate până la sfârşitul lunii noiembrie. De asemenea, în primele luni ale anului universitar 2015-2016, prin proiect se vor acorda 20 de premii (în valoare de 1000 de lei) pentru studenţii care au beneficiat de
instruiri cu privire la utilizarea licenţelor informatice în domeniul managementului proiectelor şi a planificării afacerilor.

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Durata de implementare a proiectului a fost prelungită până la sfârşitul anului 2015

Consolidarea și dezvoltarea de rețele și acorduri de cooperare

În cadrul activității nr. 12 (Consolidarea și dezvoltarea de rețele și acorduri de cooperare dintre Universitatea Babeș-Bolyai și Academia de Studii Economice și alte două facultăți de administrație publică din România prin organizarea conferinței naționale a studenților la administrație publică), în luna iunie a fost elaborat un document-propunere pentru acordul de parteneriat, acest document a fost prezentat în luna iulie celor patru parteneri. Așteptăm sugestiile partenerilor cu privire la propunerile de colaborare incluse în acord, iar în luna august acesta va fi definitivat ținând cont de sugestiile de îmbunătățire a colaborării între cele 4 programe de Administrație Publică de la București, Iași și Cluj.

În luna iulie efortul nostru urmărește elaborarea unui set de recomandări pentru dezvoltarea cooperării la nivelul rețelei de cooperare în scopul îmbunătățirii permanente a calității programelor de Administrație Publică nivel licență, iar finalitatea acestui efort este o propunere de acord de parteneriat inter-universitar, eficient și funcțional pe termen lung.  În lunile august-septembrie vom edita un CD cu lucrările studenților participanți la Conferința Națională a Studenților la Administrație Publică, desfășurată la Predeal în luna mai.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Consolidarea și dezvoltarea de rețele și acorduri de cooperare

Parteneriate

În cadrul activității 11 (Dezvoltarea şi implementarea unor parteneriate dintre universitatea/facultatea solicitantă şi parteneră şi Asociaţia Absolvenţilor de Administraţie Publică ai UBB, respectiv Asociaţia Absolvenţilor de Administraţie Publica ai ASE (AAAP), inclusiv prin crearea şi utilizarea unor baze de date, transfer de informaţii şi încheierea de acorduri de colaborare), în lunile iulie și august 2015, experții implicați în cadrul acestei activități vor realiza o bază de date a absolvenților programelor de licență în domeniul Administrației Publice oferite de UBB Cluj și ASE București.

Această Bază de date va reprezenta platforma de intermediere între cele două instituții de învățământ și asociațiile absolvenților. De asemenea, în această perioadă vor fi elaborate și semnate acorduri de colaborare între cele două instituții și asociațiile de absolvenți.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Parteneriate

Dezvoltarea de curriculum

În cadrul activității 9 (Dezvoltarea de curriculum pentru cele trei programe de administrație publică de la nivel licență, inclusiv prin dezvoltarea de materiale și instrumente didactice și de învățare), în perioada iulie-septembrie 2015, activitatea experțiilor se va concentra pe îmbunătățirea materialelor didactice (suporturi de curs+fișe ale disciplinei) pentru 10 cursuri în cazul programelor de licență de la nivelul beneficiarului, UBB Cluj. Cele 10 cursuri care vor beneficia de îmbunătățiri sunt:

 • Teorii Organizaționale (anul II)
 • Economie Politică (anul I)
 • Seminar de cercetare (anul III)
 • Măsurarea performanțelor în sectorul public (curs facultativ) (anul III)
 • Operare PC (I)
 • Management public (anul III)
 • Urbanism și amenajarea teritoriului (anul II, curs opțional)
 • Contabilitatea instituțiilor bugetare (anul III, curs opțional)
 • Dezvoltare comunitară (anul II, curs opțional)
 • Drept administrativ (anul II)
În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Dezvoltarea de curriculum

Workshop Sinaia

workshopsinaiaÎn perioada 24-26 iunie 2015, la Sinaia, 40 de studenţi la administraţie publică din Cluj-Napoca (Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB) şi Bucureşti (Facultatea de Administraţie și Management Public, Academia de Studii Economice) au avut ocazia să participe la un workshop în cadrul căruia 8 echipe de bursieri, alcătuite din câte 5 studenţi, au prezentat concluziile unor proiecte ce vizează propunerea de soluţii pentru probleme de politică publică şi proiecte de intervenţie în comunitate.

Proiectele prezentate de studenţi au fost coordonate de cadrele didactice de la cele două universităţi şi reprezintă rezultatul unor eforturi depuse de către studenţii bursieri pe durata a patru luni de bursă. Studenţii au reuşit să abordeze într-un mod original teme interesante şi actuale pentru administraţia publică locală din Cluj-Napoca şi Bucureşti, iar prezentările echipelor s-au bucurat de atenţia şi aprecierile domnilor decani, Călin Emilian Hinţea şi Marius Constantin Profiroiu, şi a coordonatorilor ştiinţifici.

Workshop-ul a fost organizat în cadrul activităţii nr. 6, „Implementarea de acţiuni în vederea extinderii oportunităţilor de învăţare şi îmbunătăţirea competenţelor de antreprenoriat social pentru studenţii de la programele de administraţie publică de la nivel licenţă, prin acordarea unor burse şi organizarea unor concursuri de propuneri de proiecte, ce vizează intervenţii în comunitate sau rezolvarea unor probleme de politică publică”, proiect POSDRU ID 136147.

Galerie foto.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Workshop Sinaia