Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public privat

Acest program postuniversitar ȋşi propune sã faciliteze pregătirea adecvată a personalului implicat în activitățile de achiziții publice ale autorităților contractante.

Pentru mai multe informații și înscrieri, puteți lua legătura cu Cristina Ciupei, la zj8Gd%eEI3b4*u#]#[^T.4Jk|'9~Dr3hu sau la numărul de telefon +40 264 595871.


Forma de învăţământ: zi

Limba de predare: română

Taxa: 3.400 lei

Durata programului: 6 luni

Plan de învățământ