Acasă » Studii » Masterat Administrație Publică

Masterat Administrație Publică

Masterat în Administraţie Publică (în limba română*)

 • Denumirea specializării: Administraţie Publică
 • Durata studiilor: 4 semestre
 • Limba de predare: română
 • Taxă de admitere: 200 lei, constând în taxă de înscriere (170 lei) + taxă de procesare (30 lei) *
 • Taxă de școlarizare: 2.800 RON
 • Criterii de admitere: interviu, pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV, ambele în limba română

*Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de ADMITERE (Înscriere și procesare). Aceşti candidaţi nu plãtesc nici o taxã.

 

ATENȚIE

PREÎNSCRIEREA ȘI ÎNSCRIEREA SE FAC PE SITE-UL:

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

 

DETALII ȘI MAI MULTE INFORMAȚII: 0753 132 576 sau 0263 210 397

Puteți consulta aici numărul locurilor bugetate și cu taxă scoase la concurs.

Puteți consulta aici Regulamentul de admitere

 

CALENDAR

Data Explicație
7-9 septembrie Înscrierea candidaţilor
10 septembrie Interviuri
11 septembrie Afișarea rezultatelor inițiale
12-13 septembrie Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor
12-13 septembrie Confirmarea ocupării locului
14 septembrie Redistribuiri
14 septembrie Afișarea rezultatelor după redistribuire
15 septembrie Confirmarea ocupării locului după redistribuire
16 septembrie Afişarea rezultatelor finale

Descrierea programului:

 • se adresează absolvenţilor nivel licenţă, care au absolvit un program cu o durată de 6 semestre (3 ani);
 • presupune 4 semestre de cursuri
 • se adresează atât absolvenţilor nivel licenţă care vor să îşi continue studiile cu un program de master cât şi celor care lucrează deja în administraţia publică sau în alte domenii;

Obiectivele programului:

 • Administratia Publică din Romania a fost implicata într-un proces de reforme bazate pe diferite tipuri de presiuni interne şi externe (aşteptari crescute din partea cetăţenilor faţă de nivelul la care sunt furnizate serviciile publice, modificarea contextului politic, economic şi social, cerinţe noi datorate procesului de integrare euro-atlantică, etc). Este evident faptul că, în acest context, o abordare conservatoare este incapabilă a oferi soluţii viabile; pregătirea managerială a funcţionarilor publici este o condiţie fără de care administraţia publică s-ar dovedi incapabilă să răspundă provocărilor la care este supusă în era informatizării şi eficientizării structurilor proprii.
 • Din nefericire, în acest moment programele care oferă o pregătire coerentă în domeniul managementului serviciilor publice sunt extrem de puţine. Programul corespunde viitoarei schimbări de orientare a administraţiei publice, care va trece cât de curand de la modelul clasic, cel în care rolul ei este de aplicare a legilor şi reglementărilor la cel modern, în care devine un furnizor de servicii publice.
 • Programa masteratului este direct legata de necesitatile tehnice existente la nivelul administratiei publice urmarind elemente precise:– dezvoltarea cunoştinţelor de baza în domeniul ştiintei administrative;
  – dezvoltarea unor abilităţi manageriale extrem de necesare şi a unei mentalităţi bazate pe necesitatea eficientizării funcţionării serviciilor publice;
  – dezvoltarea unor tehnici specializate de acţiune în domeniu (analiza statistică, evaluare, etc)

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (se bifează pe site, nu e act propriu-zis)
 • Certificatul de naștere
 • Cartea de identitate
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia
 • Adeverință de licență/Diploma de licență și suplimentul la diploma de licență (suplimentul se adaugă doar de candidații care dețin deja diploma de licență)
 • Atestat/certificat de competență lingvistică, nivel minim B1 . Notă: abolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat
 • Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare)
 • Cei ce au deja calitatea de student/masterand vor depune o adeverință din care să rezulte calitatea de student, forma de finanțare și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate
 • Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, cu mențiunea „clinic sănătos”
 • Alte documente (CV, scrisoare de intenție)

EXCEPȚIE: abolvenții unor programe de licență într-o limbă de circulație internațională (pentru programele de masterat în limba română) sau în în limba de predare a programului (pentru programele în limbile engleză sau germană

 

ATENȚIE

PREÎNSCRIEREA ȘI ÎNSCRIEREA SE FAC PE SITE-UL:

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

 

 Candidații care nu confirmă locul obținut în urma admiterii în termenul indicat în calendarul admiterii vor pierde definitiv locurile respective, care vor fi redistribuite altor candidați.

*Acreditat la Cluj-Napoca cu grupă delocalizată la Extensia Bistrița