Acasă » Studii » Masterat Administrație Publică

Masterat Administrație Publică

Masterat în Administraţie Publică (în limba română*)

 • Denumirea specializării: Administraţie Publică
 • Durata studiilor: 4 semestre
 • Limba de predare: română
 • Taxă de admitere: 200 lei, constând în taxă de înscriere (170 lei) + taxă de procesare (30 lei) *
 • Taxă de școlarizare: 2.800 RON
 • Criterii de admitere: interviu, pe baza unei scrisori de intenție și a unui CV, ambele în limba română

*Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de Înscriere (170 lei) și plătesc doar taxa de PROCESARE (30 lei). 

 

ATENȚIE

 ÎNSCRIERE PE SITE-UL: https://admitere2021.ubbcluj.ro/

 

DETALII ȘI MAI MULTE INFORMAȚII: 0753 132 576 sau 0263 210 397

Puteți consulta aici numărul locurilor bugetate și cu taxă scoase la concurs.

Puteți consulta aici Regulamentul de admitere

 

Calendar MASTERAT

• Înscrierea candidaţilor: 6 – 8 septembrie

• Interviuri: 9 septembrie

• Rezultate iniţiale: 10 septembrie

• Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 11, 12 septembrie (sâmbăta și duminica)

• Confirmarea ocupării locului: 11 – 12 septembrie (sâmbăta și duminica)

• Redistribuiri: 13 septembrie

• Rezultate după redistribuiri: 13 septembrie

• Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 14 septembrie

• Rezultate finale: 15 septembrie

Descrierea programului:

 • se adresează absolvenţilor nivel licenţă, care au absolvit un program cu o durată de 6 semestre (3 ani);
 • presupune 4 semestre de cursuri
 • se adresează atât absolvenţilor nivel licenţă care vor să îşi continue studiile cu un program de master cât şi celor care lucrează deja în administraţia publică sau în alte domenii;

Obiectivele programului:

 • Administratia Publică din Romania a fost implicata într-un proces de reforme bazate pe diferite tipuri de presiuni interne şi externe (aşteptari crescute din partea cetăţenilor faţă de nivelul la care sunt furnizate serviciile publice, modificarea contextului politic, economic şi social, cerinţe noi datorate procesului de integrare euro-atlantică, etc). Este evident faptul că, în acest context, o abordare conservatoare este incapabilă a oferi soluţii viabile; pregătirea managerială a funcţionarilor publici este o condiţie fără de care administraţia publică s-ar dovedi incapabilă să răspundă provocărilor la care este supusă în era informatizării şi eficientizării structurilor proprii.
 • Din nefericire, în acest moment programele care oferă o pregătire coerentă în domeniul managementului serviciilor publice sunt extrem de puţine. Programul corespunde viitoarei schimbări de orientare a administraţiei publice, care va trece cât de curand de la modelul clasic, cel în care rolul ei este de aplicare a legilor şi reglementărilor la cel modern, în care devine un furnizor de servicii publice.
 • Programa masteratului este direct legata de necesitatile tehnice existente la nivelul administratiei publice urmarind elemente precise:– dezvoltarea cunoştinţelor de baza în domeniul ştiintei administrative;
  – dezvoltarea unor abilităţi manageriale extrem de necesare şi a unei mentalităţi bazate pe necesitatea eficientizării funcţionării serviciilor publice;
  – dezvoltarea unor tehnici specializate de acţiune în domeniu (analiza statistică, evaluare, etc)

 

DOCUMENTE SCANATE

necesare pentru înscrierea la nivel masterat

◉ fișă tip de înscriere (semnată, se generează pe platforma de admitere);

◉ diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;

◉ diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;

◉ certificatul de naștere;

◉ carte de identitate;

◉ atestat/certificat de competență lingvistică, nivel minim B1;

Notă: excepție reprezentând absolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat
adeverință medicală tip;

◉ alte documente, în funcție de cerințele specifice fiecărei specializări (CV, scrisoare de intenție)

◉ dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);

◉ cei ce au deja calitatea de student/masterand vor depune o adeverință din care să rezulte calitatea de student, forma de finanțare și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate.

 

ATENȚIE

 ÎNSCRIERE PE SITE-UL: https://admitere2021.ubbcluj.ro/

 Candidații care nu confirmă locul obținut în urma admiterii în termenul indicat în calendarul admiterii vor pierde definitiv locurile respective, care vor fi redistribuite altor candidați.

*Acreditat la Cluj-Napoca cu grupă delocalizată la Extensia Bistrița