Clip Masterat EN

American MPA from apubb on Vimeo.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Creșterea calității programelor de masterat în administrație publică – un proiect de succes

Echipa de management, experți, invitați și presă s-au întâlnit pentru a marca finalizarea proiectului Creșterea calității programelor de masterat în administrație publică.

Colegii de la Cluj-Napoca, Iași și București au avut ocazia, pentru ultima oară în cadrul acestui proiect, de a se întâlni, de data aceasta nu pentru muncă, ci pentru o festivitate. În cadrul evenimentului s-au trecut în revistă cele mai importante realizări ale proiectului: au fost elaborate și tipărite 82 de suporturi noi de curs, s-au elaborat termenii de referinţă pentru 6 ocupaţii noi pentru absolvenţii de Administraţie Publică (analist competitivitate locală, evaluator impact social, consultant în afaceri publice, consultant în marketing public, manager în domeniul utilităţilor publice, expert cooperare regională), s-au acordat 93 de burse de cercetare pentru studenţi şi s-au organizat 4 conferinţe studenţeşti. De asemenea, s-a creat un portal de e-learning pentru programele de masterat în administraţia publică, iar bibliotecile celor trei parteneri din proiect au fost dotate cu 800 de titluri noi în domeniu şi au fost dezvoltate biblioteci virtuale.

În timpul celor trei ani de proiect, s-a înfiinţat Asociaţia Programelor de Masterat în Administraţia Publică din România şi s-au încheiat acorduri de parteneriat cu instituţii din UE ce derulează programe similare. Totodată, a fost realizate mai multe studii dintre care amintim: un studiu privind calitatea a patru programe de masterat în administraţia publică din România şi un studiu privind percepţia managerilor instituţiilor publice faţă de programele de masterat în domeniul administraţiei publice, un studiu comparativ privind 5 programe de masterat din domeniul administraţiei publice din cadrul a 5 universităţi din 5 state membre ale UE.

Cele mai multe întrebări de la reprezentanții presei au fost legate de cele 6 ocupații noi, special gândite pentru competențele absolvenților programelor de masterat în administrație publică, pentru care s-au elaborat termenii de referință. Discuțiile s-au dus în jurul necesității actualizării COR (Clasificarea Ocupațiilor din România), care cuprinde lista ocupațiilor recunoscute de către statul român. Au mai fost adresate întrebări legate de dotările celor două laboratoare informatice achiziționate cu ajutorul acestui proiect, de noile suporturi de curs elaborate – o parte dintre acestea au putut fi și răsfoite de jurnaliști. Reprezentanții presei au fost de asemenea interesați de echipamentele de scanare și digitalizarea care au permis realizarea bibliotecilor virtuale la cei trei parteneri.

Acest interes al presei s-a concretizat într-un material difuzat de postul Radio Cluj și într-o serie de articole de presă, în publicațiile Adevărul, Monitorul de Cluj, Cluj-am.ro, Transilvania Reporter, Făclia, Ziua de Cluj, Foaia Transilvană, InfoONG.ro și administratie.ro.

Galerie foto.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferință de presă încheiere proiect

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zilele porților deschise la cei trei parteneri

La începutul lunii iulie cele trei universități partenere au organizat ”Zilele porților deschise”, un eveniment menit a populariza programele de masterat din cele trei facultăți îmbunătățite cu ajutorul proiectului aflat în ultimele luni de implementare. La această acțiune au participat câteva sute de persoane, în majoritate studenți, interesați de programele oferite atât la Cluj-Napoca, cât și la Iași și la București. Pe parcursul celor două zile, cât a durat evenimentul, au fost organizate prezentări ale programelor de masterat, discuții cu profesorii, vizite în laboratoare, biblioteci și săli de seminarii, întâlniri cu absolvenți ai masteratelor prezentate, prezentări ale activităților extracurriculare. Cei interesați au pus întrebări și au discutat cu cadrele didactice implicate, totul într-o atmosferă relaxată, potrivită pentru mijlocul verii. Suntem convinși că acest eveniment, împreună cu celelalte acțiuni de promovare și publicitate, a dus la creșterea vizibilității proiectului, mai ales în rândul studenților de la nivel licență.

Aveți aici o galerie foto de la eveniment.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferința de la Poiana Brașov – ce înseamnă calitate în învățământul superior

Între 25 și 28 iunie, la Poiana Brașov, s-a continuat tradiția conferințelor organizate de cei trei parteneri în acest proiect (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Departamentul de Administrație Publică, Academia de Studii Economice din București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași).

Titlul conferinței, ”Managementul calității în educație. Indicatori, proceduri și mecanisme de asigurare a calității la nivelul programelor de masterat în administrație publică”, arată că această întâlnire a prilejuit lansarea modelului de evaluare al calității realizat în cadrul activității cu numărul 16 și prezentarea procesului laborios care a stat la baza realizării lui.

Pe parcursul celor 4 zile, studenții, cadrele didactice și invitații care au participat au avut ocazia să afle care au fost sursele de inspirație pentru acest instrument (organizațiile europene – precum EAPAA și NISPAcee, americane – NASPAA sau românești – ARACIS), care au fost punctele de divergență între aceste modele existente și cel pe care l-au structurat colegii implicați în această activitate și motivele pentru aceste inovații. De asemenea, legat de calitatea în învățământul superior și de evaluarea ei, mai multe discuții și workshop-uri au avut ca temă indicatorii și mecanismele prin care această calitate sau lipsa ei se poate decela și îmbunătăți.

Invitații de la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) au avut o serie de intervenții prin care s-a prezentat mecanismul prin care aceste calificări se integrează cu evoluția sistemului de învățământ superior. Au avut loc și discuții mai generale și mai puțin structurate despre viziunile în ceea ce privește calitatea studiilor universitare atât din partea studenților cât și a profesorilor.

Cele mai bune 5 lucrări de cercetare dintre cele realizate pe activitatea numărul 16 au fost de asemenea prezentate și au iscat discuții animate.

La finalul conferinței, și ținând cont și de apropierea finalizării proiectului, s-au tras și unele concluzii despre realizările dar și neîmplinirile acestui proiect complex. Toți participanții au fost de acord însă că această colaborare a fost un succes și a contribuit decisiv la îmbunătățirea programelor tuturor celor trei parteneri, iar interacțiunea dintre cadrele didactice și studenții celor trei universități în cadrul conferințelor organizate este una dintre cele mai importante realizări, iar legăturile construite vor continua cu siguranță și după încheierea proiectului.

Galerie foto.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zilele porților deschise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM CLUJ-NAPOCA

Miercuri, 3 iulie 2013 – Sala 101, FSPAC
10.00 – 10.30 – Cuvânt de deschidere – decan Călin Hinţea, director departament Dan Șandor
10.30 – 11.00 – Prezentarea masteratelor, prezentarea DAP, prezentarea FSPAC
11.00 – 12.00 – Întâlnire cu actualii studenți ai masteratelor – prezentări, discuții
12.00 – 13.00 – Tur al facultății (laboratoare, bibliotecă, săli de curs)
13.00 – 13:30 – Pauză
13.30 – 14.00 – Prezentarea masteratelor, prezentarea DAP, prezentarea FSPAC
14.00 – 15.00 – Oferta de activități extracurriculare a FSPAC (Club Alpin, CinemAP, Board Games Night, Clubul de cercetare etc.)
15.00 – 16.00 – Întâlnire absolvenți ai programelor de masterat – prezentări, discuții
16.00 – 17.00 – Tur al facultății (laboratoare, bibliotecă, săli de curs)

Joi, 4 iulie 2013 – Sala 101, FSPAC
10.00 – 10.30 – Cuvânt de deschidere – decan Călin Hinţea, director departament Dan Șandor.
10.30 – 11.00 – Prezentarea masteratelor, prezentarea DAP, prezentarea FSPAC
11.00 – 12.00 – Întâlnire cu actualii studenți ai masteratelor – prezentări, discuții
12.00 – 13.00 – Tur al facultății (laboratoare, bibliotecă, săli de curs)
13.00 – 13:30 – Pauză
13.30 – 14.00 – Prezentarea masteratelor, prezentarea DAP, prezentarea FSPAC
14.00 – 15.00 – Oferta de activități extracurriculare a FSPAC (Club Alpin, CinemAP, Board Games Night, Clubul de cercetare etc.)
15.00 – 16.00 – Întâlnire absolvenți ai programelor de masterat – prezentări, discuții
16.00 – 17.00 – Tur al facultății (laboratoare, bibliotecă, săli de curs)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferința “Calitate și performanță în învățământul superior”

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferință Poiana Brașov

Universitatea Babeş-Bolyai prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Administraţie Publică, împreună cu Academia de Studii Economice București prin Facultatea de Administrație și Management Public și Universitatea Alexandru Ioan Cuza prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor organizează conferința cu titlul “Managementul calității în educație. Indicatori, proceduri și mecanisme de asigurare a calității la nivelul programelor de masterat în administrație publică” (25-28 iunie 2013, Poiana Brașov, Hotel Rina Vista).

Evenimentul este organizat în cadrul proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică” și are ca scop prezentarea unui model integrat de management al calității dezvoltat în cadrul proiectului precum și a rezultatelor testării acestuia în cadrul a patru programe de masterat.

Studenții interesați să participe trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie studenţi la nivel masterat, specializarea administraţie publică
 • să fie deja înscriși în grupul țintă al proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”;
 • să nu beneficieze în acelaşi timp de finanţare similară, în cadrul altui program de creştere a calităţii studiilor de masterat (finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013).

Calendar

 • până în 14 iunie – trimiterea unui e-mail la adresa gergely@fspac.ro prin care aplicantul își manifestă intenția de a lua parte la conferință. Selecția se face în ordinea înscrierilor, după principiul primul venit – primul servit, cu respectarea criteriilor de eligibilitate;
 • 21 iunie – anunțarea listei finale a studenților participanți;
 • 25-28 iunie – desfășurarea conferinței.

Toate costurile de participare vor fi acoperite de către organizatori (transport, cazare, masă)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Platforma de e-learning, rezultat al activitatății 9

În această lună ia sfârșit Activitatea cu numărul 9, în care am urmărit introducerea/extinderea utilizării TIC în cadrul programelor de masterat – construirea unui portal de e-learning.

Acest nou instrument, modern, inovator și flexibil, oferă atât cadrelor didactice cât și studenților o platformă comună care poate reuni toate interacțiunile care au loc în cadrul cursurilor.

Avantajele aduse de această platformă sunt multiple. Profesorii pot să urmărească în timp real evoluția studenților la cursurile pe care le gestionează, pot furniza feedback studenților mult mai centralizat și mai rapid, pot coresponda atât cu fiecare student în parte cât și cu grupuri prestabilite (grupe, ani), cât și ad-hoc, pot organiza mult mai ușor diversele componente din care este alcătuită o notă la curs sau la seminar, pot urmări prezența centralizat, pot oferi materiale de studiu mai ușor și mai rapid, pot organiza mult mai facil teste pe parcurs pentru a detecta eventualele subiecte pe care ar trebui să mai insiste.

Avantajele oferite studenților sunt la fel de numeroase. Ei pot vedea toate cursurile la care sunt înscriși, pot accesa centralizat toate materialele necesare pentru aceste cursuri, pot să corespondeze cu profesorii și colegii, pot să își vadă rezultatele la toate materiile sau la diferitele proiecte predate, pot să primească feedback din partea cadrelor didactice, pot colabora mult mai ușor cu colegii la proiectele de grup, își pot urmări evoluția prezenței pe fiecare curs în parte.

Platforma este deja utilizată de mai multe cadre didactice și este activă atât la beneficiarul proiectului (Departamentul de Administrație Publică de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) cât și la cei doi parteneri de la Academia de Studii Economice din București și la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Pentru a facilita adoptarea de către cât mai multe cadre didactice a platformei de e-learning au fost realizate instruiri pentru cadrele didactice la toți cei trei parteneri. De asemenea, studenții de la cele trei programe au fost și ei instruiți în utilizarea platformei, pentru o familiarizare cât mai rapidă cu acest nou instrument de interacțiune dintre studenți și profesori.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Activitatea numărul 16 – către un model de asigurare a calității în programele de masterat în AP

În cadrul acestui proiect, Activitatea cu numărul 16, Revizuirea și testarea sistemelor de indicatori de referință, a procedurilor și mecanismelor de asigurare și management al calității ocupă un rol foarte important.

În încercarea de a contura un standard de calitate care să poată fi urmat de către programele de masterat în administrație publică din România, realizarea unui model de asigurare a calității este unul dintre pașii cei mai grei și, concomitent, cei mai importanți. Distincția esențială care a stat la baza muncii experților care sunt implicați pe această activitate este aceea că scopul activității nu este evaluarea calității programelor de masterat, ci a existenței sau lipsei instrumentelor care să urmărească asigurarea acestei calități.

Modelul teoretic care este creat tocmai în această perioadă vine să umple un gol resimțit de toți cei care am lucrat în cadrul departamentelor de administrație publică, cel puțin la cei trei parteneri de la Cluj-Napoca, Iași și București. Prin raportarea la cele mai bune modele din Europa occidentală, dar și la ce se întâmplă peste ocean, acest model poate reprezenta punctul de plecare către o creștere voluntară a calității programelor de masterat în administrație publică nu doar la cele trei universități partenere în acest proiect, ci și la alte programe similare din România, care pot ajunge la concluzia că autoreglementarea și respectarea voluntară a unor standarde înalte de calitate este drumul către un învățământ de calitate și, implicit, către succesul educațional și reușita în atragerea celor mai buni studenți.

Pe lângă acest model, este în continuare în desfășurare activitatea studenților care au obținut burse. Proiectele de cercetare la care studenții lucrează încep să indice direcțiile generale ale lucrărilor de cercetare pe care le vor realiza. Experiența colaborării strânse între studenți și profesorii coordonatori este aproape universal apreciată ca fiind excelentă, iar cercetările realizate ajută la realizarea celorlalte subactivități.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferinţă studenți Piatra-Neamț 2013

În perioada 23-26 aprilie, la Piatra Neamț, s-a desfășurat Conferinţa studenţilor de administraţie publică, cu titlul „Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”, ediția a treia. La lucrări au participat studenți și profesori de la cele trei programe participante (UBB Cluj, ASE București, UAIC Iași) în cadrul proiectului Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică.

În cadrul conferinței au fost prezentate lucrările de cercetare ale studenților (cele mai bune fiind premiate), s-au organizat workshop-uri (oportunități de învățare; recrutarea, selecția și managementul ocupațiilor în AP) și s-au pus bazele unor colaborări viitoare între cele mai bune programe de administrație publică din țară

Premiile studenților:

Premiul I (600 RON) – Grama Alexandra (UBB),  Cirstea Georgiana (ASE)
Premiul II (500 RON)– Constantin Alina (UAIC), Vlas George (UBB)
Premiul III (400 RON) – Oltean Roxana (UBB), Volinschi Mihaela (ASE)
Mentiuni (300 RON) – Hadadea Catalin (UBB), Baltaru Raluca (UBB), Ciotir Iuliana (UAIC), Padurariu Alexandru (UAIC), Stanciulescu Daniela (ASE), Vasilescu Cristina (ASE)
Premiu special (200 RON) – Craiu Crina (UBB)

Galerie foto.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferința „Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”

În perioada 23 – 26 aprilie, la Piatra-Neamț, va avea loc a treia ediție a conferinței studențești „Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”,  organizată în cadrul proiectului POSDRU Creșterea calității Programelor de masterat în Administrație Publică. În cadrul acesteia vor participa 60 de studenți de la nivel licență din cadrul celor trei universități partenere, persoane implicate  în dezvoltarea programelor de studii universitare, dar și reprezentanți ai Autorității Naționale a Calificărilor și membri ai structurilor de conducere din universități sau facultăți.

Principalele activități desfășurate în cadrul conferinței vizează susținerea lucrărilor studenților, dar și participarea în cadrul unor work-shopuri pe teme legate de ocupații, competențe și calificări accesibile absolvenților programelor de masterat în administrație publică.

Nu în ultimul rând, în cadru conferinței vor fi acordate în total, 13 premii celor mai bune lucrări și prezentări susținute de studenți.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferința studenților programelor de masterat în AP

Între 10 și 12 aprilie, la Sighișoara, s-a desfășurat conferinţa anuală a studenţilor programelor de masterat în administraţie publică intitulată Excelență în programele de masterat în administrație publică. La lucrări au participat studenți și profesori de la cele trei programe participante în cadrul proiectului Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică.

În cadrul conferinței s-au prezentat lucrările de cercetare ale studenților, cele mai bune fiind premiate, și au fost decernate premiile de excelență pentru cele mai bune programe de administrație publică, pe diferite dimensiuni (cercetare, relația cu studenții, corpul profesoral, implicare în comunitate, infrastructură educațională, deschidere internațională).

Premiile studenților:

Premiul I – Ghiura Diana (UBB) și Cristea Veronica (ASE)
Premiul special pentru cea mai buna prezentare –  Moldovan Octavian  (UBB)
Premiul II – Gelamanca Bianca (UBB) și Dumitrache Cătălina (UAIC)
Premiul III – Clapa Alexandra (UBB) și Șchiopu Georgiana (ASE)
Mentiuni – Bodea Carmen (UBB) și Halca Alina (ASE)

Premiile de excelență:

Premiul de excelenta: ASE București
Premiu pe dimensiunea Corp profesoral: UBB Program Engleză
Premiu pe dimensiunea Deschidere internațională: UBB Program Engleză
Premiu pe dimensiunea Implicare în comunitate: UBB Program Engleză
Premiu pe dimensiunea Infrastructura: UAIC Iași
Premiu pe dimensiunea Relația cu studenții: UACI Iași
Premiu pe dimensiunea Cercetare științifică: ASE București

Galerie foto

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferinţa studenţilor de administraţie publică – Piatra-Neamț

Conferinţa studenţilor de administraţie publică cu titlul

„Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”, ediția a treia

23 – 26 aprilie, Piatra-Neamț

Universitatea „Babeş-Bolyai” prin Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Administraţie Publică vă invită să participaţi la conferinţa anuală a studenţilor de administraţie publică cu titlul „Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”, ediția a treia. Conferinţa va avea loc în perioada 23 – 26 aprilie în Piatra Neamț. Sunt invitaţi să participe studenţii de la nivel licenţă, specializarea Administraţie Publică.

Evenimentul este organizat în cadrul activităţii nr. 5 „Elaborarea termenilor de referinţă pentru definirea calificărilor absolvenţilor programelor de masterat în administraţie publică şi prezentarea lor în cadrul conferinţei anuale a studenţilor”, din proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

 I.   STUDENȚI

Studenții care doresc să participe la eveniment sunt rugați să trimită până la data de 2 aprilie 2013, ora 16.00, o scurtă descriere (abstract, aproximativ o pagină) a lucrării pe care o vor prezenta în cadrul conferinţei. Tema lucrării trebuie să aibă legătură cu titlul conferinţei (competenţe, abilităţi, calificări, ocupații, aspecte profesionale etc. în administraţia publică).

Criterii de eligibilitate:

 • studenţii de la nivel licenţă, anii I-III, specializarea administraţie publică, încadrați la una din cele trei universități partenere (UBB, ASE, UAIC);
 • să fie deja înscris în grupul țintă al proiectului „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”;
 • să nu beneficieze în acelaşi timp de finanţare similară, în cadrul altui program de creştere a calităţii studiilor de masterat (finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013);

Calendar:

 • 2 aprilie – trimiterea descrierii lucrării (abstract) la adresa gergely@fspac.ro sau depunerea acestuia în format scris la secretariatul facultății[1];
 • 4 aprilie – anunţarea persoanelor selectate să participe la conferinţă;
 • 20 aprilie – trimiterea lucrării finale către organizatori;
 • 23 – 26 aprilie – desfăşurarea conferinţei.

 

PREMII

În cadrul conferinței studenților de administrație publică „Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”, ediția a treia, ce are loc în perioada 23 – 26 aprilie la Piatra-Neamț, cele mai bune lucrări susținute de studenții participanți din partea celor trei universități partenere, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea A.I. Cuza Iași și Academia de Studii Economice București, vor fi recompensate cu o serie de premii astfel:

 • Două premii I în valoare de 600 RON
 • Două premii II în valoare de 500 RON
 • Două premii III în valoare de 400 RON
 • Șase mențiuni I, fiecare în valoare de 300 RON
 • Un Premiu Special pentru cea mai bună prezentare în valoare de 200 RON

II. CADRELE DIDACTICE/PERSONALUL IMPLICAT ÎN DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE

Persoanele care doresc să participe la eveniment sunt rugate să trimită la adresa gergely@fspac.ro până la data de 2 aprilie 2013, ora 16.00, următoarele documente:

 • CV-ul actualizat;
 • documente prin care să facă dovada calității de persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (programe de masterat în domeniul administrației publice) și/sau de membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi sau facultăţi care oferă programe de masterat în domeniul administraţiei publice și/sau cadre didactice (titular sau asociat) implicate în activități de monitorizare, evaluare și creștere a calității programelor universitare în administraţie publică (personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate).

Criterii de eligibilitate

Persoanele care doresc să participe trebuie să fie deja înscrise în grupul țintă al proiectului într-una dintre următoarele categorii:

 • personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare (programe de masterat în administrație publică sau
 • membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi sau
 • personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate.

Calendar:

–      2 aprilie – trimiterea CV-ului și a documentului justificativ la adresa gergely@fspac.ro
–      7 aprilie – anunţarea persoanelor selectate să participe la conferinţă
–      23 – 26 aprilie– desfăşurarea conferinţei

 

Anunțul conferinței
Cerințe pentru elaborarea lucrării
Criteriile de evaluare a lucrărilor
Regulament de acordare a premiilor

 

Toate costurile de participare vor fi acoperite de către organizatori (transport, cazare, masă)


Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la  adresa de email gergely@fspac.ro sau la numărul de telefon 0040-264-431-505, int. 6208.

 


[1] Abstractul trebuie să aibă aproximatv 500 de cuvinte și să sumarizeze lucrarea care va fi prezentată în cadrul conferinței.


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop “Facultatea altfel” – rezultate

Workshop privind oportunități de învățare  și facilitarea accesului la învățământul  superior

Prima zi a workshop-ului “Facultatea altfel” a fost focalizată pe oportunitățiile de învățare oferite studențiilor prin intermediul proiectului POSDRU ”Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”. În prima parte a zilei, experții din cadrul proiectului au prezentat principalele activități în care studenții au fost implicați. Printre cele mai importante oportunități se numără:

 • realizarea unor proiecte de cercetare finanțate prin intermediul burselor sub coordonarea unui expert,
 • prezentarea rezultatelor prin participarea la conferințele organizate,
 • participarea în cadrul workshop-urilor precum și
 • participarea la sesiunile de instruire.

Aceste activitati au avut ca scop dezvoltarea unor abilități și competențe care să contribuie la creșterea calității pregătiri pe care studenții o primesc în cadrul programului de masterat în administrația publică.

A doua parte a workshop-ului a constat în prezentarea unor povești de succes ale unor tineri ONG-isti din Cluj-Napoca. Aceștia și-au prezentat experiențele ca voluntari și modul de valorificare în construirea propriei cariere. Au luat pe rând cuvântul Simona Șerban (Director Executiv, Fundația Comunitară), Paula Beudean (Fundaţia Danis), Erika Kramarik (Design & Layout, Associația Go Free) și Ana Dobârtă și Oana Teona Banu (Coordonatori proiecte, Civitas).

Dezbateriile dintre speakeri și studenții care au participat la eveniment au identificat cel puțin două beneficii pe care voluntariatul le oferă:

 • Dobândirea unor abilități, aptitudini sau competențe care pot reprezenta un avantaj competitiv la angajare
 • Realizarea unor contacte sociale care pot reprezenta o resursă în demararea unor proiecte viitoare.

A doua zi a workshop-ului a continuat cu o dezbatere privind programele de internship disponibile studenților la administrație publică. au fost prezentat programe de internship din toate cele trei domenii:

Paula Beudean (fundația Danis) a prezentat programul Erasmus for Young Entrepreneurs

Emilia Botezan (Șef Biroul Relatii si informatii externe, Primăria Cluj-Napoca) programul de internship al Primăriei Cluj Napoca

Andreea Suciu (director Programe CENPO) program lde internship al CENPO

A doua parte a discuțiilor a fost focalizată pe facilitarea accesului la învățământul superior. Conf. Univ. Dr. Cornelia Macarie a prezentat principalele politici din statele member UE menite să reducă discriminarea de gen existent la nivelul instituțiilor publice în general dar și la nivelul învățământului superior urmată de o dezbatere privind psobilitățile existent pentru Guvern dar și alți stakeholder interesați de a implementa astfel de initiative care să reducă fenom,enul discriminării de gen.

Ziua a doua a fost încheiată de prezentarea celor două noi facilități introduse prin intermediul proiectului POSDRU – modulul de e-learning (învățământ online) și biblioteca virtuală – facilități destinate creșterii accesului studenților la activitățile educaționale desfășurate de department.

Le mulțumim speakerilor dar și studenților care au participat și îi așteptăm la ediția următoare anul viitor.

Program
Anunț
Galerie foto

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop “Facultatea altfel”

Facultatea de Științe Politice, Adminitrative și ale Comunicării (UBB), Departamentul de Administrație Publică împreună cu Facultatea de Administraţie şi Management Public, Academia de Studii Economice din Bucureşti, și Departamentul Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi anunţă organizarea unui workshop intitulat “Facultatea altfel” destinat studenților de la ciclul de licență sau masterat, actuali sau potențiali, având ca tematică oportunitățile de învățare și facilitarea accesului la învățământul superior, sub egida proiectului POSDRU 60072 „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”.

Evenimentul se va desfășura în perioada 28 februarie – 1 Martie 2013, la sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sala 101, clădirea nouă, Traian Moșoiu nr. 71, Cluj-Napoca, între orele 10-15.

La eveniment vor participa cadre didactice ale Departamentului de Administrație Publică, foști absolvenți, manageri și consultanți din sectorul public și reprezentanți ai sectorului neguvernamental și ai studenților.

Printre temele de interes ce vor fi prezentate se numără: aportul studiilor universitare în domeniul administrației publice la dezvoltarea unei cariere în domeniul public și în domenii conexe, impactul noilor tehnologii asupra învățământului superior (biblioteca virtuală, platforma de e-learning, module de instruire pentru studenți), noi oportunități de învățare prin intermediul voluntariatului în cadrul ONG-urilor, stagiile de practică și programul de internship etc.

Intervențiile speakerilor vor fi concepute de o manieră interactivă, încurajându-se discuțiile și dezbaterile cu publicul.

Pentru mai multe detalii privind participarea la eveniment vă puteți adresa organizatorilor la adresele de email ticlau@fspac.ro și haruta@fspac.ro.

Program
Anunț
Galerie foto

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferinţa anuală a studenţilor programelor de masterat în administraţie publică

Conferinţa anuală a studenţilor programelor de masterat în administraţie publică”

Sighişoara, România

10-12 aprilie 2013

REZULTATE CONCURS

Departamentul de Administraţie Publică, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,
Departamentul Finanţe, Monedă şi Administraţie Publică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
Facultatea de Administraţie şi Management Public, Academia de Studii Economice, Bucureşti,

anunţă selecţia participanţilor pentru Conferinţa anuală a studenţilor programelor de masterat în administraţie publică. Conferinţa se va desfăşura în cadrul proiectului întitulat „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică” şi va găzdui 20 de studenţi masteranzi şi 10 cadre didactice din partea celor trei universităţi partenere în proiect. De asemenea, în cadrul conferinţei se va acorda pentru prima dată de la înfiinţarea celor trei universităţi un premiu anual pentru excelenţă în învăţământul la nivel de masterat în administraţia publică din România. De asemenea, vor fi acordate premii pentru cele mai bune lucrări ale studenților.


Care sunt beneficiile?

… vei participa la prima conferinţă a studenţilor programelor de masterat în administraţie publică
… vei asista la acordarea premiului pentru excelenţă în învăţământul la nivel de masterat în administraţia publică din România
… vei avea ocazia să participi cu o lucrare pentru unul dintre premiile acordate
… vei avea ocazia să îţi exersezi abilităţile de public speaking şi să interacţionezi cu cadre didactice şi studenţi de la alte universităţi
… vei beneficia de transport, masă şi cazare gratuită

Ce trebuie să faci pentru a participa la conferinţă?

… să fii student la unul dintre programele de masterat în Administraţie Publică oferit de DAP (engleză sau română)
… să elaborezi şi să trimiţi până la data de 30 ianuarie 2013 un abstract[1] de maxim 500 de cuvinte al lucrării[2] pe care o vei prezenta la conferinţă
… să elaborezi o lucrare (pornind de la abstractul trimis) sub coordonarea unui cadru didactic şi să o prezinţi la conferinţă

Unde şi când va avea loc conferinţa?
Sighişoara, 10-12 aprilie 2013[1] Abstractele lucrărilor se pot trimite la adresa haruta@fspac.ro. Selecţia persoanelor ce vor participa la conferinţă va avea loc în data de 30 ianuarie 2013. Deciziile cu privire la participanţi sunt finale.

[2] Lucrările prezentate la conferinţă pot aborda tematici din domeniul administraţiei publice şi din domenii conexe administraţiei publice (economie, sociologie, ştiinţe politice etc.). Lucrarea trebuie să respecte toate normele şi rigorile ştiinţifice de elaborare şi să cuprindă între 20-25 de pagini.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Competiție burse


ATENȚIE: termenul limita de depunere a formularului de înscriere s-a prelungit până în data de 27.01.2013, ora 10:00!

Departamentul de Administraţie Publică
(DAP) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, organizează în perioada 15.01.2013 – 24.01.2013, în cadrul proiectului strategic POSDRU/86/1.2/S/60072 Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică, ACTIVITATEA NR. 16, o competiţie în vederea acordării de burse studenţilor programelor de masterat în administrație publică ale FSPAC. Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii a patru programe de masterat în domeniul administraţiei publice conform nevoilor sectorului public, standardelor Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi celor ale Uniunii Europene şi, implicit, creşterea calităţii administraţiei publice din România.

Toate detaliile necesare se găsesc în documentele de mai jos:

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Instruiri Activitatea 10

În cadrul proiectului POSDRU „Creșterea calității programelor de masterat în Administrație Publică”, implementat de Departamentul de Administrație Publică (DAP) în perioada 2010-2013 în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, sunt oferite studenților de la nivel licenţă şi masterat training-uri gratuite privind:

 

Modul I – Analiza datelor statistice

Modul II – Analiza datelor statistice

Modul III – Prezentarea datelor

Modul IV – Realizarea și susținerea unei prezentări

Modul V – Training cu privire la modul de consultare a bibliotecii electronice

 

În luna noiembrie și decembrie vor continua instruirile pentru modulele aferente prezentării datelor şi realizării şi susţinerii unei prezentări. Vă invităm să participaţi la trainingurile cu privire la prezentarea datelor (Modul III) şi realizarea şi susţinerea unei prezentări (Modul IV) în data de 24 noiembrie 2012. Instruirea va avea loc în sala 101 (amfiteatrul din clădirea nouă) între orele 10.00-14.00. Instruirea va fi oferită de către Drd. Nicolae Urs si Asist. Cert. Drd. Adrian Hudrea.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Întâlnire comună de management

În perioada 1-2 noiembrie 2012 a avut loc întâlnirea comună de lucru a echipei de management și de experți a tuturor celor trei parteneri implicați în proiect: UBB Cluj, ASE București, UAIC Iași. Pe parcursul celor două zile s-au discutat o mulțime de aspecte importante, ținând cont și de faptul că începând cu luna septembrie 2012 a început cel de al treilea an de implementare a proiectului și ultimul. S-a discutat de asemenea despre stadiul realizării tuturor activităților aflate în desfășurare precum și despre planul de implementare a proiectului pentru anul trei de implementare a proiectului, pentru perioada septembrie 2012 – august 2013.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Masteratul: un plus pentru organizații

Departamentul de Administraţie Publică a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) a Universităţii “Babeş-Bolyai” (UBB) a derulat astăzi, 29 august 2012. al doilea seminar “Masteratul: primul pas spre un job sigur”. La eveniment au fost prezenţi conf. univ. dr. Sorin Dan Şandor, directorul Departamentului de Administraţie Publică a UBB, drd. Alexandru Pavel, asistent proiect, şi asist. drd. Adrian Hudrea, expert învăţământ în cadrul proiectului.

În cadrul seminarului au fost prezentate proiectul “Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică”, rezultatele studiului “Cerinţele pieţei muncii din domeniul administraţiei publice”, precum şi programele de masterat în română şi engleză, derulate de FSPAC, UBB.

Cele patru programe de masterat sunt: programul de Masterat în Administraţie Publică – în limba engleză – al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, programul de Masterat în Administraţie Publică – în limba română – al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, programul de Masterat în Administraţie al  Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (UAIC) şi programul de Masterat în Administraţie şi Management Public al Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti. Cele două universităţi – UAIC şi ASE – sunt parteneri în proiect alături de UBB.

Proiectul “Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţia publică” este cofinanţat din Fondul Social European, prin intermediul POSDRU 2007-2013. Valoarea sa totală este de 18.091.116 lei, din care valoarea eligibilă este de 17.234.636 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile este de 16.889.941 lei.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de către cadrele didactice implicate în dezvoltarea programelor de masterat în domeniul administraţiei publice, de către studenţii programelor de masterat în administraţie publică şi de către absolvenţii programelor de licenţă şi studenţii de la acest nivel.

Programul de masteratul în administraţia publică susţinut exclusiv în limba engleză este acreditat de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) şi este primul program universitar românesc de administraţie publică acreditat european. Absolvenţii acestui program vor primi, pe lângă diploma UBB, un certificat al Institutului de Politici Publice şi Cercetări Sociale, Michigan State University, SUA.

Masteratul în limba română se adresează în principal absolvenţilor studiilor universitare de nivel licenţă cu o durată de 3 ani, care sunt interesaţi să-şi aprofundeze cunoştiinţele, dar mai ales să-şi dezvolte abilităţi specifice unei cariere în sectorul public sau non-profit. La masterat se pot înscrie şi funcţionari publici interesaţi de propria dezvoltare profesională.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Masteratul: primul pas spre viitor

Departamentul de Administraţie Publică al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) a Universităţii “Babeş-Bolyai” (UBB) a organizat în data de 25 iulie 2012 seminarul “Masteratul: primul pas spre un job sigur”. La eveniment au luat cuvântul conf. univ. dr. Călin Emilian Hinţea – manager de proiect, drd. Alexandru Pavel – asistent proiect, conf. univ.dr. Sorin Dan Şandor – expert învăţământ în proiect şi drd. Dan Octavian Balica – expert învăţământ în proiect. Au participat studenți cadre didactice și absolvenți de licență.

În cadrul seminarului au fost prezentate proiectul, rezultatele studiului “Cerinţele pieţei muncii din domeniul administraţiei publice”, precum şi cele două programe de masterat (cel în limba română şi cel în limba engleză engleză) derulate de FSPAC, UBB.  “Scopul proiectului implementat de departamentul nostru este creşterea calităţii a patru programe de masterat conform nevoilor sectorului public și tendințelor în domeniu şi, implicit, creşterea calităţii administaţiei publice din România”, a precizat conf. univ. dr. Călin Emilian Hinţea, managerul de proiect și decanul facultății.

Cele patru programe de masterat sunt: programul de Masterat în Administraţie Publică – în limba engleză – al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, programul de Masterat în Administraţie Publică – în limba română – al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, programul de Masterat în Administraţie al  Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) și programul de Masterat în Administraţie şi Management Public al Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti. Cele două universități – UAIC și ASE – sunt parteneri în proiect alături de UBB.

Programul de masterat în administraţia publică susţinut exclusiv în limba engleză este acreditat de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) şi este primul program universitar românesc de administraţie publică acreditat european. Absolvenţii acestui program primesc, pe lângă diploma UBB, un certificat al Institutului de Politici Publice şi Cercetări Sociale, Michigan State University, SUA.

Masteratul în limba română se adresează în principal absolvenţilor studiilor universitare de nivel licenţă cu o durată de 3 ani, care sunt interesaţi să-şi aprofundeze cunoştiinţele, dar mai ales să-şi dezvolte abilităţi specifice unei cariere în sectorul public sau non-profit. La masterat se pot înscrie şi funcţionari publici interesaţi de propria dezvoltare profesională.

Galeria foto cu imaginile de la seminar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferinţa studenţilor, ediția a II-a, Sinaia 2012

Departamentul de Administraţie Publică (UBB), alături de Academia de Studii Economice, București prin Facultatea de Administrație și Management Public și de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a organizat în perioada 13 – 16 mai 2012 conferinţa studenţilor de administraţie publică cu titlul „Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”, ediția a doua.

Evenimentul a fost organizat în cadrul activităţii nr. 5 „Elaborarea termenilor de referinţă pentru definirea calificărilor absolvenţilor programelor de masterat în administraţie publică şi prezentarea lor în cadrul conferinţei anuale a studenţilor”, din proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”.

Studenți premiați:
Premiul I
: Raluca Baltaru (Cluj) și Korodi Gabriela (Cluj)
Premiul II: Ana Murgoci (București) și Freda Nemeș (Cluj)
Premiul III: Cristina Apostu (București) și Alexandru Pădurariu (Iași)
Mențiuni: Marius Solcanu (Bistrița),Diana Ghiura (Cluj),Simona Pintrjel (București), Ilonczai Csilla (Satu Mare), Alexandra Criste (Cluj), Mara Surulescu (Cluj)

Galeria foto cu imaginile de la conferință.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ședință de management

În data de 16 mai 2012, la Sinaia, echipa de management, reprezentanți ai partenerilor precum şi experţii implicaţi în proiectul „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică” s-au întrunit cu ocazia desfăşurării unei alte şedinţe de management. Scopul şedinţei a constat în discutarea aspectelor legate de progresul înregistrat până în prezent în implementarea activităţilor, mai exact activităţile nr. 5, nr. 8, nr. 9, nr. 10 şi nr. 11. Informaţiile cu privire la activităţile, obiectivele şi rezultatele proiectului pot fi consultate pe pagina oficială a proiectului.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spot video (2) promovare proiect

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spot video (1) promovare proiect

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ședința de management

În data de 9 aprilie 2012, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administative şi ale Comunicării, echipa de management şi experţii implicaţi în proiectul „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică” s-au întrunit cu ocazia desfăşurării unei alte şedinţe de management. Scopul şedinţei a constat în discutarea aspectelor legate de progresul înregistrat până în prezent în implementarea activităţilor, mai exact activităţile nr. 5, nr. 8, nr. 9, nr. 10 şi nr. 11. Informaţiile adăugătoare cu privire la activităţile, obiectivele şi rezultatele proiectului pot fi consultate pe pagina oficială a proiectului.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Conferinţa studenţilor de la administraţie publică – ediția a II-a

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Catedra de Administraţie Publică, alături de Academia de Studii Economice, București prin Facultatea de Administrație și Management Public și de Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor vă invită să participaţi la conferinţa studenţilor de administraţie publică cu titlul „Competenţe, abilităţi şi calificări în administraţia publică”, ediția a doua. Conferinţa va avea loc în perioada 13 – 16 mai 2012. Sunt invitaţi să participe studenţii de la nivel licenţă, specializarea Administraţie Publică.

Evenimentul este organizat în cadrul activităţii nr. 5 „Elaborarea termenilor de referinţă pentru definirea calificărilor absolvenţilor programelor de masterat în administraţie publică şi prezentarea lor în cadrul conferinţei anuale a studenţilor”, din proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”.

Documente utile:

Template prima pagina – lucrare
Template prezentare power point
Condiții pentru elaborarea lucrării
Indicații pentru realizarea prezentării
Regulamentul pentru acordarea premiilor

Pentru mai multe amănunte și condiții de participare, descărcați anunțul complet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Seminar: Standarde de calitate referitoare la programele de masterat în administrație publică

În perioada 22-23 martie s-a desfășurat seminarul de instruire referitor la calitatea programelor de masterat în administrație publică intitulat „Standarde de calitate referitoare la programele de masterat în domeniul administrației publice”. Seminarul s-a desfășurat concomitent la Iași, București și Cluj-Napoca, respectiv sediul Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor („Universității Alexandru Ioan Cuza” Iași) – B-dul Carol I nr.22, Iași, la sediul Facultății de Administrație și Management Public (Academia de Studii Economice, București) – Calea Șerban Vodă nr. 22-24, Sector 4 și la sediul Facltății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) – str. Traian Moșoiu, nr.71. Evenimentul a fost organizat în cadrul activităţii nr. 7 din proiectul POSDRU intitulat „Creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică”.

La seminar au participat membrii echipei de implementare a proiectului de la cele 3 universități precum şi persoanele selectate în cadrul grupului ţintă (14 persoane la seminarul de la UBB Cluj – FSPAC, 15 persoane la seminarul de la UAIC Iași – FEAA Iași, 19 persoane la seminarul de la ASE București – FAMP), aceștia având fie calitatea de cadre didactice implicate în derularea programelor de studii universitare în domeniul administrației publice, fie persoane implicate în monitorizarea, evaluarea și creșterea calității unor asemenea programe, fie membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi/facultăţi care oferă programe de master în domeniul administraţiei publice. Persoanele participante au fost fie angajați sau colaboratori ai celor trei universități partenere în proiect (UBB, ASE și UAIC), fie angajați sau colaboratori ai altor universități din România care desfășoară programe de masterat în domeniul administrației publice.

În cadrul seminarului s-au dezbătut aspecte teoretice și practice legate de asigurarea şi managementul calităţii programelor de masterat în administrație publică, pornind de la conţinutul ghidului editat în cadrul activităţii 7. Au fost vizate fundamentele teoretice ale calităţii programelor de studiu, abordări, evoluţii şi percepţii privind calitatea programelor de master în administraţie publică şi managementul acestora (cu accent pe situația din România, din perspectiva studenţilor, cadrelor didactice şi angajatorilor), respectiv standardele calitative și procedurile integrate în sistemul de management al calității programelor de master în administrația publică.

Intervenţiile şi dezbaterile au fost focalizate pe practicile relevante de managementul calităţii programelor de master în administraţie publică şi nevoile concrete de reconsiderare a acestora în România.

Seminarul organizat a fost apreciat de către participanţi ca o etapă indispensabilă şi utilă în planul creşterii calităţii acestor programe. În acest sens, participanții la seminar au avut posibilitatea de a acumula cunoștințe legate de procedura și modul în care ar trebui evaluată și monitorizată calitatea programelor de masterat, respectiv măsurile care trebuie implementate în vederea creșterii calității acestor programe.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Îmbunătățirea bibliotecii

Una dintre activităţile ce vizează creşterea calităţii programelor de masterat în administraţie publică constă în îmbunătăţirea serviciilor de documentare ştiinţifică şi bibliotecă prin facilitarea accesului la baze de date internaţionale şi la reviste de specialitate pentru o perioada de doi ani şi prin achiziţionarea şi dotarea bibliotecilor cu publicaţii în domeniu. În lunile ce urmează vor fi achiziţionate peste 1700 de titluri de cărţi (2000 de exemplare) şi peste 30 de jurnale şi reviste de specialitate.

Cadrele didactice, personalul implicat în dezvoltarea programelor de masterat, precum şi studenţii înscrişi la programele de masterat în administraţie publică din cadrul celor trei locaţii de implementare a proiectului (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; Academia de Studii Economice, Bucureşti) vor avea acces la toate publicaţiile achiziţionate şi la articolele din jurnale şi reviste.

Posted in Uncategorized | Leave a comment