Conferința de prezentare, diseminare și dezbatere a rezultatelor proiectului

45 de studenți și experți (din partea FSPAC și ai Fundației Danis pentru Dezvoltare Managerială) au participat în perioada 2-4 noiembrie 2015 la Conferința de prezentare, diseminare și dezbatere a rezultatelor proiectului. Conferința organizată la Băile Felix a cuprins workshop-uri, prezentări, activități în echipă și dezbateri prin care: (a) au fost prezentate rezultatele proiectului, (b) au fost observate competențele și abilitățile dezvoltate de studenți, și (c) s-au discutat bunele practici dezvoltate de experți. De asemenea, conferința a constituit o oportunitate pentru a primi feedback din partea studenților și a experților pentru activitățile de consiliere profesională, stagii de practică și întreprinderi simulate.

În cadrul conferinței, pentru a observa competențele și abilitățile dezvoltate de studenți, aceștia au fost implicați în jocuri de rol (de exemplu: simularea unui interviu de angajare), precum și în activități de echipă, în cadrul cărora au trebuit să găsească soluții inovative și antreprenoriale la probleme din comunitate, soluții pe care le-au prezentat ulterior în fața unor policy-makers, reprezentați de experții prezenți la conferință.

Experții au avut posibilitatea de a discuta rezultatele activităților în care au fost implicați, respectiv au primit feedback din partea studenților, dar și din partea colegilor lor. De asemenea, experții au avut oportunitatea să prezinte și apoi să dezbată bunele practici identificate și dezvoltate în cadrul proiectului, în vederea finalizării Ghidului de bune practici privind consilierea și orientarea profesională, stagiile de practică și întreprinderile simulate.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Conferința de prezentare, diseminare și dezbatere a rezultatelor proiectului

Concurs „Scrisoare către angajator”

Rezultate finale concurs

Rezultate inițiale concurs

În cadrul Activității nr. 4 din proiectul Consiliere profesională, stagii de practică și întreprindere simulată: o șansă în plus la angajare pentru studenții de la specializările administrație publică și comunicare, relații publice și publicitate, Contract POSDRU/161/2.1/G/137510 – proiect cofinanțat finanțat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013, cele mai bune scrisori de intenție/eseuri motivaționale în vederea angajării pe postul dorit vor fi premiate.

Concursul presupune realizarea, de către studenții care au beneficiat de toate cele trei ședințe de consiliere și orientare profesională, pe baza cunoștințelor și deprinderilor acumulate în cadrul acestor ședințe, a unei scrisori de intenție (eseu motivațional – pain letter) necesare angajării pe postul dorit, în organizatia din care dorește să facă parte. Pe baza evaluării, studenții ale căror scrisori evaluate și punctate se vor clasa pe primele 70 de locuri, vor primi un premiu în valoare de 600 de lei/student.

Condiții de participare la concurs:

 • Studenții participanți trebuie să facă parte din grupul țintă al proiectului POSDRU/161/2.1/G/137510; în perioada imediat următoare va exista un apel selecție pentru studenții specializărilor mai sus menționate care doresc să se înscrie în grupul țintă al proiectului;
 • Studenții participanți trebuie să fi participat la toate cele 3 ședințe de consiliere din cadrul Activității nr. 4 – Consiliere și orientare profesională; în cazul în care până la depunerea scrisorii de intenție studentul nu a reușit să beneficieze de toate cele trei ședințe de consiliere, acesta va depune odată cu scrisoarea de intenție și o declarație pe propria răspundere prin care se va angaja ca până în 24 noiembrie să participe la toate ședințele de consiliere, în caz contrar scrisoarea de intenție nefiind luată în considerare spre evaluare;
 • Completarea scrisorii de intenție/eseului motivațional; scrisoarea de intenție/eseul motivațional va avea maximum 600 cuvinte (1 – 2 pagini, realizate cu caractere Times New Roman de 12, la 1,15 spațiere);
 • Respectarea calendarului stabilit (depunerea scrisorii de intenție la termen).

Calendarul activităților:

 • 29 octombrie – 18 noiembrie – depunere/transmiterea scrisorilor de intenție;
 • 19 – 24 noiembrie – evaluare scrisorilor de intenție;
 • 25 noiembrie – anunțarea rezultatelor;
 • 26 noiembrie – depunerea contestațiilor;
 • 26 – 27 noiembrie – soluționarea contestațiilor;
 • 27 noiembrie anunțarea rezultatelor finale;
 • 30 noiembrie – 31 decembrie acordarea și plata premiilor.

Depunerea scrisorilor de intenție/eseurilor motivaționale:

Scrisorile de intenție semnate și datate se depun la doamna Cristina Ciupei (expert grup țintă), Departamentul pentru Învățământ la Distanță al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (lângă secretariat), str. Traian Moșoiu, nr. 71, respectând calendarul și condițiile/dimensiunile specificate. Data limită a transmiterii scrisorilor de intenție este 18 noiembrie, ora 15:00.

Rezultatele concursului și punctajele obținute vor fi afișate pe site web-ul proiectului http://apubb.ro/cpspis/ și la avizierul din sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu, nr. 71.

Contestațiile se depun în scris la (expert grup țintă), Departamentul pentru Învățământ la Distanță al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (lângă secretariat) în data de 26 noiembrie, până la ora 15:00. Contestațiile trebuie să cuprindă o argumentare clară.

Pentru mai multe detalii, și informații vă puteți adresa doamnei Cristina Ciupei, la adresa ciupei@fspac.ro.

Instrucțiuni și recomandări de completare și criteriile de evaluare a scrisorii de intenție/eseului motivațional.

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Concurs „Scrisoare către angajator”

Selecție grup țintă

Facultatea de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, anunță, începând cu 28 septembrie, recrutarea şi selecția în grupul ţintă al proiectului a 70 persoane din categoria studenți, în vederea implicării acestora în proiectul cu titlul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus la angajare pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate”.

Departamentul de Management și Administraţie Publică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării va selecta minimum 70 de studenți înscriși la programele de studiu Administrație Publică, Comunicare și Relații Publice și Publicitate nivel licență și master pentru implicarea în activități de consiliere și orientare profesională și respectiv 22 studenți de la aceleași specializări pentru stagii de practică.

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Selecție grup țintă

Stagii de practică – testimoniale studenți

Am rugat o parte dintre studenţii care au participat la stagiile de practică organizate în proiect, să ne împărtăşească impresiile lor cu privire la experienţa dobândită pe parcursul a două săptămâni de stagiu profesional.

Teodora GAICI, AAT
„Activităţile pe care le-am derulat în timpul stagiului de practică au fost pentru mine o experiență venită la momentul propice, ajutându-mă, în special, să dezvolt și să exersez deprinderi ce se bazează pe cunoștințele acumulate în facultate. În ceea ce privește colaborarea, atât cu supervizorul de practică cât și cu tutorele de practică, aceasta s-a bazat pe o comunicare permanentă.”

Daniela CIOBANU, Asociaţia Learn&Vision
„Pentru mine acest stagiu de practică a reprezentat mai mult decât o nouă rubrică în CV sau o notă în catalog. Am avut parte de o experiență plăcută, în urma căreia am dobândit cunoștințe noi și am descoperit aptitudini pe care nici nu credeam că le posed, am întâlnit oameni demni de admiraţie, de la care am învățat multe şi care au reușit să-mi arate frumusețea sectorului non-guvernamental. Ca și puncte tari ale stagiului de practică pot să menționez mediul deschis și prietenos al organizaţiei, flexibilitatea şi experiența vastă a echipei ALV, fapt ce a sporit șansele mele de a dobândi cunoștințe și aptitudini noi […]. Singurul punct slab al stagiului de practică este durata scurtă a acestuia, aş fi preferat ca practica să dureze cel puțin o lună, în acest fel aş fi putut să îmi valorific la maximum potențialul.”

Miluţa BORDEAN, Azimut Vision
„Pe parcursul desfășurării stagiului de practică în cadrul firmei AZIMUT VISION, am avut oportunitatea de a afla ce reprezintă un loc de muncă și care sunt așteptările firmei faţă de un angajat. Consider că un astfel de stagiu este foarte important pentru un student, deoarece, astfel, acesta reușește să câștige experiență, să învețe lucruri noi și importante, și are posibilitatea să-și dezvolte competențele profesionale […]. Personal mă declar mulțumită de perioada în care s-a desfășurat practica, astfel că nu pot să spun că ar fi existat puncte slabe. Mi-aș dori chiar să mai repet această experiență, datorită căreia reușești să-ți găsești răspunsul la multe întrebări și să înveți lucruri benefice pentru viitorul tău.”

Georgiana SIMA, Consiliul Judeţean Cluj
În ceea ce mă privește, am rămas cu o atitudine pozitivă și recunoscătoare în urma efectuării stagiului de practică. Aflându-mă la nivel masterat, m-a bucurat faptul că am realizat lucruri practice, am intrat în contact cu tot ce înseamnă activitate la nivel de departament. Spre deosebire de alte stagii de practică, acesta chiar a contribuit la dezvoltarea mea profesională, iar pentru aceasta nu pot să am decât cuvinte de laudă la adresa tutorelui de practică, persoana care a făcut aceste lucruri posibile. […]. Aş reveni cu mare plăcere la CJ, ori de câte ori va fi cazul, deoarece acest stagiu de practică a însemnat o oportunitate din care am avut multe de învățat, atât profesional cât și personal.”

Andrei GLIGA, Fundaţia Comunitară Cluj
„Stagiul de practică a reprezentat o experiență nouă, care a avut rol de formare: am beneficiat de oportunitatea de a realiza un eveniment pornind de la o platformă. Fiind prima experienţă în care evenimentul trebuia organizat de la zero, situaţia părea copleşitoare. Cu toate acestea, cu un bun management al timpului şi cu o ordine clară a responsabilităţilor, finalul a fost unul fericit. Am fost încântat de faptul că am reușit să îmi exersez și să îmi dezvolt multe abilități, precum cele sociale, organizarea timpului, munca de echipă şi cea de public speaking. Am reușit să acumulez informații despre modul de funcționare al unei organizații şi am făcut cunoștință cu persoane inteligente, cu un caracter puternic, cu un stil euforic de a munci și cu viziuni interesante, care m-au făcut să iau în considerare posibilitatea de a face parte dintr-o astfel de organizație.”

Diana CRIŞAN, Fundaţia NOI ORIZONTURI
„Mă declar mulțumită de „locul” în care am realizat practica. Am învățat lucruri noi, am relaționat cu oameni experimentați, care mi-au oferit informații utile. Activitățile pe care le-am desfășurat m-au determinat să mă gândesc serios la în internship într-o astfel de organizaţie, pentru a învăța cât mai multe lucruri noi. În timpul stagiului am obținut informații care m-au ajutat în dezvoltarea de abilități și competențe pe care nu aș fi reușit să le dezvolt numai din teorie. Am reușit să obțin o mulțime de informații de la oameni capabili să mi le ofere și șă mă învețe să fac corect anumite lucruri, aspecte pe care nu am reușit să le observ sau să le învăț în facultate sau în cadrul activităţilor de voluntariat.”

Daiana ARDELEAN, Institutul Postliceal PHOENIX
„În opinia mea, experienţa din cadrul stagiului de practică pe care l-am desfăşurat la Institutul Postliceal Phoenix, a fost una pozitivă, deoarece atmosfera a fost una prielnică şi adecvată, iar angajaţii şi coordonatorii organizaţiei au fost dornici să ne îndrume şi să ne explice modul de funcţionare a institutului. Pot spune că colaborarea cu tutorele de practică a fost una foarte bună, deoarece acesta a fost deschis la propunerile şi ideile noastre, ne-a ascultat cu atenţie şi ne-a dat sfaturi în ceea ce priveşte munca într-un colectiv.”

Casandra OLĂNUŢĂ, Instituţia Prefectului Cluj
„Stagiul de practică efectuat într-o instituţie publică este foarte important şi relevant pentru un student de la specializarea administraţie publică, pentru a putea compara teoria cu practica. Având în vedere faptul că există anumite diferenţe între abordarea teoretică şi cea practică, consider că stagiile de practică de acest gen reprezintă metoda cea mai potrivită pentru ca un student să observe cu adevărat activitatea unei instituţii publice.”

Andreea Karacsony, Perpetuum Impex SRL
„Sunt de părere că experiența stagiului de practică din cadrul companiei Perpetuum a fost una realmente benefică și o oportunitate în plus de a-mi demonstra și dezvolta, totodată, abilitățile aferente domeniului, dobândite în timpul facultății, și de a acumula, de asemenea, altele noi, complementare. Sarcinile pe care le-am îndeplinit, precum și industria în care activează compania au reprezentat o noutate pentru mine, motiv pentru care sunt mulțumită de alegerea făcută […]. Astfel, cu această ocazie am reușit să îmi fac o părere de ansamblu asupra acestui sector de activitate – relativ necunoscut pentru mine până în prezent – ceea ce mi-a stârnit interesul pentru această piață. Personal, sunt de părere că aceste stagii de practică sunt organizate foarte profesionist și sunt de folos oricărui student […].

Aurica COMAN, Asociaţia PREVENTIS
„Per total, activităţile la care am participat în calitate de organizator al unui eveniment au fost reale succese. Subliniez faptul că lipsa experienţei şi-a spus cuvântul în unele situaţii, aşa cum era şi de aşteptat, dar chiar şi în aceste condiţii, obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse în proporţie foarte mare. În timpul stagiului s-au închegat relaţii profesionale ce pe viitor vor putea fi fructificate şi am câştigat noi prieteni care au surprins prin devotament şi perseverenţă […].”

Maria MUSTAŢEA, Şcoala ELF
„[…] Am avut, într-adevăr, un stagiu prolific, în care am avut multe activități de dus la bun sfârșit și toate au fost extrem de variate. Un plus a fost faptul că în ceea ce privește ideile propuse, conducerea a fost foarte deschisă și a ținut cont de sugestiile oferite. Chiar și la ședința cu tutorele și supervizorul, inițiativele noastre au fost lăudate și am reușit să-i ajutăm cu un conținut important de informații. Bunăvoința tutorelui a fost de o importanță critică în desfășurarea tuturor activităților și faptul că am fost nevoiți să ne adaptăm foarte repede unui mediu de lucru activ, ne-a crescut foarte mult gradul de flexibilitate […].”

Szidonia VARGA, Transylvania College
„Consider că acest stagiu de practică m-a ajutat să văd cu adevărat ce înseamnă munca de PR pentru o organizație […]. Am fost foarte plăcut surprinsă de modul de desfășurare al activităților în cadrul Transylvania College, de acea comunitate unită care funcționează după un set de reguli bine stabilite. Deși inițial am crezut că nu aș putea să învăț nimic din acest program de practică, realizez acum că aceste două săptămâni ar putea fi echivalente cu cei aproape doi ani de facultate, deoarece partea teoretică pe care am acumulat-o în facultate este mult mai puțin relevantă față de ceea ce eu am învățat să fac în această instituție […].”

Rebeca CHIOREAN, Vitrina
„Stagiul de practică a avut un efect constructiv asupra viitoarei mele cariere, deoarece am reuşit să descopăr multe lucruri pe care nu le ştiam şi am reuşit depăşesc anumite temeri personale. […]. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu angajaţii Vitrina Advertising şi sper că munca pe care am depus-o să îmi fie folositoare în viitor. Vă mulţumesc frumos că mi-aţi acordat oportunitatea de a face parte din această echipă.”

Georgiana OPREANU, Fundaţia pentru Implicarea Tinerilor Cluj
„Ceea ce aş avea să reproşez în urma acestui stagiu de practică este faptul că a durat prea puţin. Sunt de părere că două săptămâni nu sunt suficiente. M-a adaptat foarte repede la condiţiile de lucru şi pot spune că mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu persoanele de la YouthBank. […]. Sarcinile pe care le-am îndeplinit au fost foarte plăcute şi am muncit cu plăcere pentru a le îndeplini. Mi-a făcut plăcere să particip la întâlniri cu membrii YouthBank din alte state şi să aflu informaţii despre cu funcţionează acest program la ei în ţară. Pot spune că în urma acestor două săptămâni de practică am învăţat foarte multe, atât despre domeniul pe care îl studiez, cât şi despre oameni. Pe viitor îmi doresc să mai particip la astfel de programe. Le recomand tuturor care îşi doresc să facă voluntariat şi să cunoască oameni deschişi de la care să înveţe cât mai multe, să se înscrie în organizaţia YouthBank Cluj-Napoca, pentru că nu le va părea rău.”

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Stagii de practică – testimoniale studenți

Anunț privind acordarea premiilor în cadrul activității 6 – Implicarea a 60 de studenţi de la FSPAC-UBB în cadrul unei întreprinderi simulate în domeniul consultanţei în afaceri

10991235_1019003608128550_7783627378581208391_nÎn urma evaluării celor 60 de studenți implicați în înființarea și administrarea de întreprinderi simulate, au fost selectați 30 de studenți pentru acordarea premiilor, așa cum sunt prevăzute în cererea de finanțare.

Cele 30 de premii sunt acordate, respectând criteriile de evaluare stabilite la începutul activității 6., respectiv:

 • 1/3 din punctajul final reprezintă nota   generală pe echipă acordată de experții coordonatori;
 • 1/3 din punctajul final reprezintă media notelor acordate de studenți în cadrul evaluărilor colegiale;
 • 1/3 din punctajul final reprezintă evaluarea experților coordonatori, după criteriile:
 • Seriozitate/implicare în abordarea sarcinilor;
 • Măsura în care s-a ținut cont de feedbackul primit;
 • Punctualitate în realizarea sarcinilor;
 • Proactivitate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă;
 • Calitatea produsului final livrat.

Astfel, în urma evaluării vor primi premii pentru rezultatele obținute în cadrul întreprinderilor simulate următorii studenți:

 1.           Albu Izabela-Bianca
 2.           Balan Georgiana
 3.           Baltaru Raluca Ioana
 4.           Birtas Bianca-Daniela
 5.           Ciupa Ioana
 6.           Cornea Aleksandra
 7.           Dăian Oana-Maria
 8.           Demian Gabriela-Laura
 9.           Diaconu Simona-Alexandra
 10.           Divricean Larisa-Andreea
 11.           Dobresenciuc Ioana
 12.           Drobotă Livia-Diana
 13.           Firăstrăeru Cristina-Alexandra
 14.           Hațegan Mădălina-Maria
 15.           Igreț Ioana-Raluca
 16.           Jărdianu Cosmin
 17.           Moga Mihaela-Cristina
 18.           Moldovan Tiberiu
 19.           Nicorici Vasile
 20.           Oltean Romina
 21.           Onaci Cosmin-Ionuț
 22.           Oros Iulia-Andreea
 23.           Prașca Vasile-Ioniță
 24.           Presecan Iulia-Adelina
 25.           Sica Alexandra-Elena
 26.           Socaciu Gabriel
 27.           Toader Monica-Crenguta
 28.           Tocai Octavia-Anteea
 29.           Ursulețu Ionela-Alexandra
 30.           Vlăzan Adriana-Maria

Premiile, în valoare de câte 800 de lei/student, vor fi acordate prin transfer bancar, în conturile indicate de studenți. Plățile vor fi făcute de îndată ce vor fi disponibile resurse financiare pentru acestea, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2015.

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Anunț privind acordarea premiilor în cadrul activității 6 – Implicarea a 60 de studenţi de la FSPAC-UBB în cadrul unei întreprinderi simulate în domeniul consultanţei în afaceri

Ultimele 20 de stagii de practică

IMG_20150401_103800În toamna anului universitar 2015-2016, Departamentul de Administraţie şi Management Public, în parteneriat cu Fundaţia DANIS, vor relua activitatea de organizare a stagiilor de practică pentru studenţii de la nivel licenţă şi masterat, înscrişi la programele Departamentului de Administraţie şi Management Public. În lunile octombrie-noiembrie 2015 urmează să se deruleze aproximativ 20 de stagii de practică profesională pentru studenţi, la instituţii partenere, precum Consiliul Judeţean Cluj, Sala Polivalentă Cluj-Napoca, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare Cluj-Napoca etc.

Studenţii care doresc să se înscrie la stagiile de practică organizate şi finanţate prin proiectul POSDRU vor completa formularul de înscriere disponibil pe platforma de practică a FSPAC. Distribuirea studenţilor la stagiile de practică disponibile se va face în funcţie de motivaţia şi pregătirea anterioară a acestora. La finalul stagiilor de practică studenţii vor beneficia de o subvenţie de 600 lei.

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Ultimele 20 de stagii de practică

Studenții FSPAC apreciază contactul real cu piața muncii

practicaYouthBankAcomodarea cu organizațiile – companii, instituții, ONG-uri – și învățarea unor lucruri noi au fost principalele puncte tari ale stagiilor de practică efectuate de studenții FSPAC, în cadrul proiectului „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” (POSDRU/161/2.1/G/137510), derulat de FSPAC în parteneriat cu Fundația Danis.

Conform primului raport de evaluare a stagiilor de practică, realizat cu ajutorul a 48 de studenți practicanți, cele mai apreciate aspecte ale stagiilor au fost: acomodarea cu organizațiile publice/private, învățarea unor lucruri noi/dobândirea unor cunoștințe noi, intrarea în contact direct cu câmpul muncii, cooperarea cu membrii organizației și interesul, atenția și implicarea tutorilor. De asemenea, studenții consideră că și-au îmbunătățit CV-ul și implicit șansele de angajare și că acum au o imagine mai bună asupra angajatorilor din domeniul lor de pregătire, precum și asupra activităților în care vor fi implicați odată ce intră pe piața muncii. Principalele aspecte mai puțin apreciate de studenți au fost: durata scurtă a stagiilor de practică și, prin urmare, interacțiunea redusă cu angajații organizațiilor, în activitățile lor studenții lucrând, de cele mai multe ori, doar cu tutorii de practică. Întregul raport de evaluare poate fi citit la următorul link.

Până în prezent, 178 de studenți FSPAC au absolvit stagiile de practică la 23 organizații – instituții publice, companii și organizații neguvernamentale. Până la finalul proiectului, cel puțin 200 de studenți vor fi implicați în stagii de practică.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Studenții FSPAC apreciază contactul real cu piața muncii

22 studenți FSPAC – potențiali antreprenori

antreprenoriAlți 22 de studenți FSPAC au absolvit programul de întreprinderi simulate, din cadrul proiectului „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” (POSDRU/161/2.1/G/137510), derulat de FSPAC în parteneriat cu Fundația Danis.

Studenții au creat și administrat două afaceri care au oferit servicii de consultanță, precum și servicii de training. Pe lângă serviciile create și vândute pe platforma ROCT în timpul celor trei luni de activitate, la finalul programului, studenții au avut oportunitatea de a-și prezenta unii altora o parte din serviciile dezvoltate: astfel, un grup a organizat un teambuilding pentru cealaltă echipă, în timp ce aceștia din urmă și-au ajutat colegii cu informații despre cum se construiește un plan de dezvoltare a unei afaceri.

Întreprinderile simulate le-au oferit studenților cunoștințe și abilități noi, precum și oportunități de dezvoltare personală:

„În primul rând am învățat ce înseamnă organizarea într-o întreprindere, firmă sau orice alt tip de instituții. E important să existe o ierarhie. În al doilea rând, am învățat să fiu responsabilă și hotărâtă în alegerile pe care le fac. De asemenea, să nu renunț chiar dacă e greu și uneori simt că numai fac față sau presiunea e prea mare” (o studentă implicată în întreprinderea simulată, în chestionarul de evaluare a activității).

60 de studenți FSPAC au absolvit programul de întreprindere simulată. Aceștia au înființat șase firme virtuale pe care le-au transformat în mini-afaceri de succes, cu profit atât din perspectiva rezultatelor financiare, precum și din perspectiva competențelor și abilităților dezvoltate.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru 22 studenți FSPAC – potențiali antreprenori

Vizită de studiu Olanda

vizitaolandaÎn perioada 19-23 mai 2015 a avut loc vizita de studiu la Universitatea Vrije din Amsterdam, la care au participat 20 de studenți de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și 2 consilieri de carieră. În timpul acestei vizite au fost organizate întâlniri  cu reprezentanți ai Universității Vrije în vederea schimului de bune practici pentru dezvoltarea Centrului de Carieră.

Grupul de studenți și profesori s-a întâlnit cu profesori și studenți de la Universitatea din Amsterdam, precum și cu coordonatorul Centrului de Cariera al acestei universități.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Vizită de studiu Olanda

Luarea deciziilor, activitate apreciată de studenții antreprenori

PremiereStudenții FSPAC implicați până acum în întreprinderile simulate, dezvoltate în cadrul proiectului „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate”, au apreciat cel mai mult la această activitate libertatea pe care au primit-o în luarea deciziilor legate de firmă și în organizarea activității acesteia.

Capacitatea de lua decizii este una dintre competențele esențiale pentru un antreprenor, iar aceasta a fost una dintre abilitățile antreprenoriale dezvoltate de cei 38 de studenți implicați în înființarea, organizarea și gestionarea întreprinderilor simulate, conform evaluării făcute acestei activități de studenți. Aceștia au avut posibilitatea de a lua decizii diverse: de la alegerea numelui firmei, la tipurile de servicii dezvoltate, de la organigrama companiei, la valoarea salariilor primite, de la logo-ul întreprinderii, la ofertele de servicii trimise altor întreprinderi simulate etc.

De asemenea, conform aceleași evaluări, studenții au apreciat munca în echipă și diversitatea echipelor în care au lucrat, interacțiunea cu alte întreprinderi simulate, oportunitatea de a crea servicii reale, precum și procesele de negociere și vânzare a ceea ce au creat către alte firme virtuale.

Până în prezent, 38 de studenți FSPAC au absolvit programul de întreprindere simulată. Aceștia au înființat patru firme virtuale pe care le-au transformat în mini-afaceri de succes, cu profit atât din perspectiva rezultatelor financiare, precum și din perspectiva competențelor și abilităților pe care le-au câștigat chiar ei.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Luarea deciziilor, activitate apreciată de studenții antreprenori

Angajatorii din Cluj, dornici să ofere în continuare stagii de practică valoroase pentru studenții FSPAC

angajatoriPartenerii de practică – instituții publice, organizații neguvernamentale și firme – din cadrul proiectului „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” (POSDRU/161/2.1/G/137510), sunt dornici să primească în practică studenți de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, și după finalizarea proiectului.

În cadrul atelierului de evaluare intermediară a stagiilor de practică, desfășurat în 28 aprilie 2015, tutorii și supervizorii de practică au ajuns la concluzia că stagiile de practică organizate în cadrul proiectului amintit au adus un plus valoare modalității de organizare a practicii studenților. Astfel, atât tutorii din instituții publice, organizații neguvernamentale și firme, cât și supervizorii din facultate au apreciat că motivația studenților și calitatea stagiilor au fost îmbunătățite prin câteva activități specifice precum: definirea clară a activităților în care vor fi implicați studenții, înainte de începerea stagiilor de practică, realizarea unui plan de lucru cu studenții, precum și flexibilitatea programului de practică al studenților. În ceea ce privește flexibilitatea programului de lucru, aceasta a permis organizației gazdă să îi poată implica pe toți studenții selectați pentru aceasta în activități concrete și valoroase ca și experiență profesională, iar studenților – să nu neglijeze cursurile de la facultate.

Tot în cadrul atelierului, tutorii și supervizorii de practică au agreat că în organizarea foarte bună a stagiilor de practică a fost foarte importantă comunicarea directă dintre ei, și nu doar prin intermediul studenților; de asemenea, aceștia au fost de acord ca în anumite activități, care necesită mai multe cunoștințe sau abilități profesionale, să fie implicați mai ales studenții din ultimii ani de studiu; în timp ce pentru studenții din primul an de studiu, să fie identificate activități sau instituții care pot să îi implice la nivelul de cunoștințe și abilități pe care le au în primul an de facultate.

Până în prezent, aproximativ 150 de studenți ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării au ajuns în practică la organizații din Cluj-Napoca.

Proiectul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” este implementat de FSPAC în parteneriat cu Fundaţia Danis în perioada mai 2014-octombrie 2015. Fundația Danis este implicată în proiect în organizarea stagiilor de practică pentru studenți, precum și în oferirea de educație antreprenorială studenților FSPAC prin întreprinderi simulate create în cadrul facultății.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Angajatorii din Cluj, dornici să ofere în continuare stagii de practică valoroase pentru studenții FSPAC

Primăvară activă pentru studenții FSPAC

primavaraactiva45 de studenți ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării au ajuns în practică în nouă organizații din Cluj-Napoca în luna martie. Studenții sunt pregătiți să facă față viitoarelor locuri de muncă pe care le vor avea la terminarea facultății. Ei își dezvoltă abilități și competențe noi, extrem de necesare la un viitor loc de muncă, în cadrul proiectului „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” (POSDRU/161/2.1/G/137510).

Andreea este studentă la Comunicare și Relații Publice și a ajuns într-un stagiu de practică la Fundația pentru Implicarea Tinerilor:

„În momentul în care am ales să mă înscriu în acest proiect, am făcut-o din dorinţa de a avea o experienţă de muncă în plus, deoarece în ziua de azi accentul se pune din ce în ce mai mult pe experienţă. După ce am început stagiul de practică propriu-zis, am realizat că sunt mult mai multe avantaje decât simplul fapt că ai o experienţă în plus la CV; ajungi să vezi cum funcţionează o instituţie, înveţi să lucrezi într-o echipă, ajungi să înveţi lucruri noi, să îţi exersezi unele aptitudini pe care nici măcar nu erai conştient că le deţii, dar, în acelaşi timp, ajungi să cunoşti oameni noi care să te ajute într-un fel sau altul în formarea ta profesională”.

Cei 45 de studenți au lucrat în organizații neguvernamentale, instituții publice, firme de consultanță și agenții de comunicare și publicitate din Cluj-Napoca, unde au învățat ce înseamnă un loc de muncă, și-au exersat și dezvoltat competențele profesionale și au văzut cum funcționează organizațiile care i-ar putea primi ca viitori angajați după terminarea facultății. Studenții au fost îndrumați în cadrul acestor organizații de tutori, profesioniști interesați de dezvoltarea profesională a tinerilor:

„Deşi nu credeam că voi învăţa multe lucruri într-o perioadă atât de scurtă, am fost surprinsă să văd câte lucruri interesante am învăţat în doar două săptămâni. Acest lucru i-l datorez în primul rând Petruței Grijincu, tutorele din organizație, care a fost tot timpul alături de noi şi a încercat să ne implice în cât mai multe activităţi pentru a învăţa cât mai multe lucruri interesante în timpul petrecut la fundaţie. Am cunoscut oameni frumoşi şi prietenoşi care ne-au susţinut, care au fost tot timpul la dispoziţia noastră. Am fost plăcut surprinsă de organizarea, seriozitatea şi implicarea celor care s-au ocupat de acest program şi pot spune că sunt recunoscătoare că am avut ocazia să mă implic în acest proiect” (Andreea, studentă la Comunicare și Relații Publice).

Proiectul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” este implementat de FSPAC în parteneriat cu Fundaţia Danis în perioada mai 2014-octombrie 2015. Fundația Danis este implicată în proiect în organizarea stagiilor de practică pentru studenți, precum și în oferirea de educație antreprenorială studenților FSPAC prin întreprinderi simulate create în cadrul facultății.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Primăvară activă pentru studenții FSPAC

Regulament concurs – Excursie tematică la De Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda

Excursie tematică la De Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda

 1. Scopul concursului:
  • Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării prin Departamentul de Administrație Publică și Departamentul Comunicare, Relații Publice și Publicitate organizează un concurs care are drept scop stimularea participării și implicării active a studenților în activitățile proiectului. Premiile, constând în participarea la o excursie tematică la De Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda, în perioada 19-23 mai, se acordă pentru 20 de studenţi din grupul țintă al proiectului Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate și va răsplăti efortul depus de studenți în acest sens.
 1. Reguli generale de organizare
 • Concursul se adresează studenților din grupul țintă al proiectului POSDRU/161/2.1/G/137510, care au participat la toate şedinţele de consiliere şi orientare în carieră prevăzute în cadrul proiectului sau care vor îndeplini condițiile la momentul efectuării deplasării și care completează dosarul pentru concurs în conformitate cu cerințele impuse.
 • Concursul are în vedere oferirea unei vizite de lucru la De Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda pentru 20 de studenți din grupul țintă al proiectului.
 1. Desfășurarea concursului
  • Concursul se va derula în acord cu următoarele etape:
 • Înscrierea studenților pentru concurs
 • Evaluarea dosarului de concurs
 • Interviul final
 • Afișarea rezultatelor preliminare
 • Solutionarea contestatiilor
 • Afisarea rezultatelor finale
  • Concursul se va anunța către grupul țintă prin toate mijloacele posibile (pe site-ul proiectului, prin intermediul membrilor echipei de implementare e-grupuri studenți, afișare la sediul beneficiarului, diseminare pe grupurile on-line ale studenților de la cele 2 departamente), într-o manieră care să asigure accesul neîngrădit al tuturor celor interesați.
  • Înscrierea studenților la concurs se face prin depunerea unui dosar ce conține următoarele componente:
 • Scrisoare de intenție
 • Propunerea unui Plan de dezvoltare a Centrului de Carieră al FSPAC
  • Scrisoarea de intenție trebuie să abordeze următoarele aspecte:
 • motivele pentru care studentul consideră că este potrivit să participe în cadrul vizitei de studiu la Centrul de Carieră al De Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda;
 • rezultate remarcabile ce pot avea legătură cu activitățile Centrului de Carieră si care îl recomanda pe student pentru a lua parte la aceasta excursie;
 • abilitățile și competențele dobândite în cadrul ședințelor de consiliere și orientare în carieră desfășurate de către Centrul de Carieră al FSPAC care pot fi consolidate/aprofundate prin intermediul vizitei;
  • Criterii de evaluare a scrisorii de intenție
 • Coerența, concizia și realismul cu care sunt prezentate motivele participării în cadrul excursiei tematice;
 • Prezentarea unor rezultate remarcabile ce pot avea legătură cu activitățile CC;
 • Prezentarea unei potențiale contribuții la dezvoltarea CC
  • Propunerea unui Plan de dezvoltare al Centrului de Carieră al FSPAC trebuie conceput sub forma unui plan de marketing, care să vizeze atât aspecte cu privire la activitățile unui centru de carieră pe una sau pe toate direcțiile sale de acțiune (consiliere vocațională, relația cu mediul de afaceri, alumni) cât și acoperirea cu resurse umane și financiare.
  • Criterii de evaluare a propunerilor de Plan de dezvoltare al Centrului de Carieră al FSPAC.
 • Cunoașterea direcțiilor de acțiune/activitate ale centrelor de carieră;
 • Fundamentarea propunerii pe o potențială analiză de nevoi sau în baza unor surse bibliografice;
 • Originalitatea ideilor de îmbunătățire/dezvoltare a activităților specifice centrelor de carieră din cadrul universităților;
 • Coerența, realismul și aplicabilitatea propunerilor/ideilor;
  • Dosarele de concurs vor fi evaluate de către o comisie, desemnată în acest scop prin decizie de numire de către managerul de proiect.

3.9. Evaluarea prestație studentului, considerată o etapa preliminară, se va realiza prin acordarea unui procentaj concordat criteriilor de evaluare menționate la pct 3.5 și pct. 3.7. punctajul obținut se încadrează între 0 pct-80 pct.

 • se acordată între 0-40 pct. pentru calitatea scrisorii de motivație.
 • se acordată între 0-40 pct. pentru calitatea conceperii planului de dezvoltare al Centrului de Carieră FSPAC.
 • Se acordă între 0-10 pct. pentru calitatea și coerența răspunsurilor oferite de către studenți din cadrul interviului se selecție

Criterii de departajare în cazul mediilor egale:

 • Media generală obținută în anul universitar precedent, în cazul studenților nivel licență, înmatriculați în anul II și III,
 • Media generală obținută pe semestrul I în cazul studenților din anul I nivel licență și masterat.
  • Interviul final,

Este realizat pentru toți studenții înscriși în competiția pentru vizita tematica la De Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda, în fața unei comisiei desemnate în acest scop de către managerul de proiect, prin decizie de numire. Interviul va viza următoarele aspecte de discuție:

 • Motivația de a participa în cadrul excursiei tematice;
 • Capacitatea de a susține discuții pe tema consilierii și orientării în carieră;
 • Aspectele prin care studentul se recomandă pentru o astfel de experiență;
 • Discuții asupra propunerii și potențiale modalități de punere în practică a ideilor.
  • Criterii de evaluare a prestației în cadrul interviului de selecție realizat cu echipa de specialiști:
 • Abordarea pozitivă și constructivă a interviului – 10%;
 • Modalitatea de pregătire pentru interviu (pregătirea potențialelor răspunsuri) – 10%;
 • Spontaneitatea în oferirea răspunsurilor și calitatea acestora, în cadrul interviului de selecție – 30%;
 • Coerența, realismul, originalitatea și aplicabilitatea propunerilor/ideilor din cadrul Planului de dezvoltare al Centrului de Carieră al FSPAC – 50%.
  • Afișarea rezultatelor preliminare

După evaluarea dosarelor și derularea interviului de selecție, vor fi anunțați studenții eligibili și rezultatele obținute de către toți cei înscriși la concurs.

 • Depunerea contestațiilor

Contestațiile vor fi depuse la secretariatul proiectului în termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor, urmând a fi soluționate de comisia de evaluare (a cărei componență va fi stabilită de către echipa de management a proiectului).

 • Afișarea rezultatelor finale

După rezolvarea contestațiilor, rezultatele finale și listele nominale cu studenții premiați vor fi publicate pe site-ul proiectului.

 1. Acordarea premiilor
 • Vor fi selectați 20 studenți + 2 rezerve pentru participarea la excursia tematică,
 • Premiile oferite studenților constă în acoperirea tuturor costurilor de transport internațional+transferuri, cazare și subvenție/diurnă în legătură cu vizita la la Centrul de Carieră – De Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda, în perioada 19-23 mai 2015.
 1. Clauze finale
 • Prezentul regulament va fi aplicat în cadrul proiectului cu titlul Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate și va fi modificat/completat de către persoanele desemnate ori de câte ori se va considera necesar.

Comisia:

Lector. univ. Dr. Claudia Crisan
Lector univ. Dr. Anişoara Pavelea
Psiholog Andreea Călin

În categoria Uncategorized | Comentariile sunt închise pentru Regulament concurs – Excursie tematică la De Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda

Noi întreprinderi simulate înființate de studenții FSPAC

i.simulata_intÎncă două întreprinderi simulate și-au început activitatea la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării în această lună (ianuarie 2015). Astfel, alți 20 de studenți sunt implicați în activități prin care învață cum se înființează și gestionează o firmă, dezvoltându-și cunoștințele și abilitățile antreprenoriale.

Crearea și dezvoltarea întreprinderilor simulate au loc în cadrul proiectului „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate” (POSDRU/161/2.1/G/137510). În primele două săptămâni de activitate a noilor întreprinderi simulate, studenții și-au ales numele firmelor, și-au definit serviciile și au completat documentele de înființare ale întreprinderilor care sunt trimise apoi către platforma întreprinderilor simulate – ROCT (www.roct.ro). De asemenea, studenții au fost pregătiți de Fundația Danis, partener în proiectul amintit, în gândirea modelelor de business și în pregătirea planurilor de afaceri.

Până la finalul proiectului, cel puțin 60 de studenți FSPAC vor fi implicați în întreprinderi simulate – 40 dintre aceștia activând deja în patru astfel de firme. Scopul activității este de a dezvolta abilitățile antreprenoriale ale studenților, precum și cunoștințele lor legate de înființarea și administrarea unei afaceri.

Tot în cadrul proiectului, Fundația Danis sprijină FSPAC în organizarea de stagii de practică valoroase pentru studenții facultății. Astfel, în această perioadă, fundația lucrează la identificarea de noi parteneri, organizații, firme și instituții publice, care să ofere locuri de practică pentru semestrul al doilea al acestui an universitar.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Noi întreprinderi simulate înființate de studenții FSPAC

Studenți selectați pentru întreprinderea simulată

Lista studenților care au fost selectați pentru a participa, în cadrul proiectului POSDRU 137510, la Activitatea 6, Implicarea a 60 de studenţi de la FSPAC-UBB în cadrul unei întreprinderi simulate în domeniul consultanţei în afaceri.”

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Studenți selectați pentru întreprinderea simulată

APEL SELECȚIE STUDENȚI

1. CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ (360 LOCURI)

Cine: Studenții de la nivel licență și masterat, specializările Administrație Publică, Comunicare și Relații Publice și Publicitate
Cât timp: Trei ședințe de consiliere.
Selecție: concurs de dosare
Beneficii:

 • Servicii de consiliere profesională gratuite (evaluarea profilului psihoaptitudinal, consiliere de grup, traininguri specializate).
 • Vizită de lucru la Amsterdam, Universitatea de Vrije, cu 20 dintre cei mai buni participanți la ședințele de consiliere.

2. STAGIU DE PRACTICĂ PLĂTITĂ (200 LOCURI)

Cine: Studenții de la nivel licență și masterat, specializările Administrație Publică, Comunicare și Relații Publice și Publicitate (care au de efectuat un stagiu de practică obligatoriu în anul universitar 2014-2015, înscris în contractul de studii).
Când: stagiile de practică au loc în perioada octombrie 2014- iulie 2015.
Cât timp:
2 săptămâni (40 de ore)
Selecție: concurs de dosare
Beneficii:

 • Practica o faci pe bune, cu tutori care îţi vor acorda tot sprijinul de care ai nevoie;
 • NU trebuie să cauţi tu instituții, firme sau ONG-uri pentru practică. Ne ocupăm noi de asta.
 • La finalizarea stagiului de practică primeşti o subvenţie de 600 de lei pentru munca depusă.

Mai multe detalii.

3. ÎNTREPRINDERE SIMULATĂ (60 LOCURI)

Cine: Studenții din anul 3 și studenții masteranzi de la specializările Administrație Publică, Comunicare și Relații Publice și Publicitate.
Cât timp: 3 luni, în perioada octombrie 2014-iunie 2015
Selecție:
concurs de dosare și interviu motivațional
Beneficii:

 • Vei beneficia de educaţie antreprenorială într-un cadru similar cu cel al unei firme reale.
 • Vei învăţa practic cum se înfiinţează şi cum funcţionează o firmă,
 • Vei realiza strategii de dezvoltare locală, vei scrie proiecte pentru finanțări nerambursabile, şi vei întocmi planuri financiare, de marketing sau de resurse umane, toate acestea în cadrul facultății
 • Vei fi asistat/ă de specialiști în formarea antreprenorilor și în consultanță;
 • Implicarea în întreprinderea simulată este asimilată unui stagiu de practică, astfel la final vei primi o subvenție de 600 de lei; cei mai buni 30 de studenţi vor fi premiaţi suplimentar cu câte 800 de lei!

Mai multe detalii.

Înscrieri: 1-10 octombrie 2014, între 900-1500 la Departamentul ID-IFR

Dosarul de înscriere conţine:

Toți studenții care se înscriu la programul de practică sau la cel de întreprindere simulată trebuie să participe şi la cele trei ședințe de consiliere și orientare profesională pe parcursul anului universitar 2014-2015.

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru APEL SELECȚIE STUDENȚI

Rezultate evaluării dosarelor de înscriere a studenților în grupul țintă (24.06.2014)

În urma evaluării dosarelor studenților au fost selectați pentru a fi înscriși în grupul țintă următorii candidați:

1. POJAR ALEXANDRA – Admis
2. MILEA ANNA GABRIELA – Admis
3. KARACSONY ANDREEA MARIA – Admis
4. DUPIR MADALINA DANIELA – Admis
5. PLITEA IULIANA – Admis
6. CÎMPEAN ANDREEA VIOLETA – Admis
7. UNGUREANU FLORINA ANDRADA – Admis
8. ILEA DIANA ANDRADA – Admis
9. BORZA MANUELA IOANA – Admis
10. LUPEAN ANDREI PETRISOR – Admis
11. COVACI FLAVIA RUXANDRA – Admis
12. GRĂMADĂ MARIAN PAUL – Admis
13. DAN DENISA DIANA – Admis
14. BIRIS ANA MARIA – Admis

Punctajul obținut poate fi consultat la Departamentul Id-Ifr, expert grup țintă Cristina Ciupei (ciupei@fspac.ro).

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Rezultate evaluării dosarelor de înscriere a studenților în grupul țintă (24.06.2014)

Rezultate evaluării dosarelor de înscriere a studenților în grupul țintă (12.06.2014)

În urma evaluării dosarelor studenților au fost selectați pentru a fi înscriși în grupul țintă următorii candidați:

1. BLAJ LAURA MARIA ANDRADA – Admis
2. CORDOS DANA ALINA – Admis
3. DEMIAN GABRIELA LAURA – Admis
4. DOBREAN DENISA FLORICA – Admis
5. HADADEA IONUŢ CĂTĂLIN – Admis
6. JACOTĂ CLAUDIU GABRIEL – Admis
7. NICORICI VASILE – Admis
8. SIMA GEORGIANA CRISTINA – Admis
9. SIRCA FLAVIUS CRISTIAN – Admis
10. VLAS GEORGE FLORIN – Admis
11. PASCALAU CALUDIA EMILIA – Admis
12. POP MARIA – Admis
13. OROS IULIA ANDREEA – Admis
14. ITU IONEL CLAUDIU – Admis

Punctajul obținut poate fi consultat la Departamentul Id-Ifr, expert grup țintă Cristina Ciupei (ciupei@fspac.ro).

În categoria Anunțuri | Comentariile sunt închise pentru Rezultate evaluării dosarelor de înscriere a studenților în grupul țintă (12.06.2014)

Conferința de lansare a proiectului

conf_lansare_practicaÎn data de 23 iunie 2014 a avut loc conferinţa de lansare a proiectului cu titlul „Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus la angajare pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate”.

Conferinţa a avut loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. La evenimentul de lansare al proiectului au participat reprezentanţi ai echipei de management şi de implementare a proiectului, studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.

Managerul de proiect, Prof. univ. dr. Sorin Dan Şandor, a prezentat obiectivele generale ale proiectului şi a accentuat faptul că proiectul urmăreşte să dezvolte aptitudinile de muncă ale studenţilor de la două specializări importante ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. De asemenea, managerul de proiect a încurajat implicarea studenţilor în toate activităţile proiectului, deoarece acestea urmăresc să le ofere studenţilor numeroase beneficii ce ţin atât de dezvoltarea personală cât şi de dezvoltarea profesională.

Rolul în proiect al instituţiei partenere a fost descris de către Paula Beudean, expertul în educaţie antreprenorială din partea Fundaţiei Danis pentru Dezvoltare Managerială, iar coordonatorul de activităţi, drd. Alexandru Pavel, a oferit detalii cu privire la finanţator şi rezultatele anticipate ale proiectului. Conferinţa de lansare a proiectului s-a încheiat cu o scurtă sesiune de întrebări şi răspunsuri.

În categoria Evenimente | Comentariile sunt închise pentru Conferința de lansare a proiectului