Acasă » EXAMENE (Pagina 2)

Categoria EXAMENE

Examen Licență AP Zi și ID SESIUNEA IULIE 2017

Perioada de înscriere 14.06-27.06.2017, orele 9-12

 Examenul de licenţă constă din două probe:

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • 1. Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat)
 • 2. Diploma de bacalaureat (original, copie legalizata)
 • 3. Foaia matricolă (copie legalizată)
 • 4. Certificat de naştere (copie legalizata)
 • 5. Două fotografii  (tip buletin de identitate) introduse intr-o folie protectoare
 • 6. Atestat/certificat de competenţă lingvistică
 • 7. Lucrarea de licenta 1 ex. + pe suport electronic, CD în carcasă
 • 8. filă Abstract (un rezumat de maxim 6 fraze al lucrării, 15-30 rânduri), elaborată într-o limbă de circulație internațională, referitor la originalitatea lucrării (accent pe partea practică a lucrării). Acest rezumat nu se leagă în lucrare, se pune între paginile lucrării și pe CD.
 • 9. Buletin de identitate (copie xerox)
 • 10. Dovada achitarii taxei de înscriere, 1000 lei, dacă e cazul :

la a doua înscriere în caz de nepromovare în sesiunea iunie si februarie din anii precedenți.   (ATENTIE: Absolvenții se pot prezenta de 2 ori consecutiv gratuit, respectiv în iulie si dacă au fost respinși sau nu s-au prezentat se pot înscrie în februarie, timp de 3 ani, începând cu anul în care au absolvit.   Exemplu: iulie 2017- gratuit si februarie 2018 – gratuit, dacă studentul nu a fost promovat sau nu s-a prezentat în iulie 2017).

la prima înscriere dacă aceasta are loc după 3 ani de la absolvire

 • 11. Acord semnat de profesorul coordonator (formular pe site)
 • 12.Declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu este plagiată (formular pe site)
 • 13. Formular înscriere în baza de date a absolvenților: Formular înscriere alumni
 • 14. Fisa de lichidare
 • 15. Dosar pentru acte

Pe coperta CD-ului să fie trecute următoarele informaţii:

 •  – Facultatea de Știinte Politice, Administrative si ale Comunicării/FSPAC
 •  – Specializarea: AP Bistrița
 •  – Titlul lucrării de diplomă
 •  – Autorul lucrării
 •  – Îndrumătorul lucrării
 •  – Anul şi sesiunea în care a fost susţinută lucrarea – iulie 2017
 •  – Pe CD se vor trece aceleași informații ca şi pe copertă, înscrise cu marker permanent.

LICENȚĂ FEBRUARIE 2017

Înscrierile pentru sesiunea de licență din februarie 2017 se fac în perioada 17-31 ianuarie 2017 (luați în calcul faptul că 24 ianuarie este zi liberă), în programul 9.00-12.00, la secretariat.

Datele de susținere a examenelor de licență pentru sesiunea FEBRUARIE 2017:

 Specializarea Forma

de inv.

Linia de studiu Examen scris Sustinerea lucrarii
ADMINISTRAȚIE PUBLICA ZI linia romana 7 febr. 9 febr.
 ZI Extensii 7 febr. 9 febr.
ID linia romana 7 febr. 9 febr.

Examen licență 2015- Susținere orală

Programarea pentru susținerea orală a Examenului de licență (sesiunea 2015) poate fi consultată aici:

Programare proba orala Licenta iulie 2015