Acasă » Admitere LICENȚĂ – IULIE 2024

Admitere LICENȚĂ – IULIE 2024

NIVEL LICENȚĂ  

(Învățământ cu frecvență și Învățământ la distanță)

 

Specializarea: Administrație Publică

Domeniul: Științe Administrative

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani)

Limba de predare: română

Taxă de admitere: 60 RON, adică taxă de înscriere (30 lei) + taxă de procesare (30 lei)

 • SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ SELECTAȚI 60 DE RON CAND PLATITI PE SITE!

Taxă de școlarizare: 3500 RON (Zi) / 3300 RON (ID)

De ce să te înscrii la noi?

 • Burse de Merit, Performanță, Sociale, Medicale
 • Programe de voluntariat
 • Locuri disponibile în cămin (în funcție de medie și număr de cereri)
 • Activități extra-curriculare

ATENȚIE

Admiterea are loc exclusiv online. Asta înseamnă că toate etapele admiterii au loc online, de la depunerea dosarului și până la confirmarea acestuia. Tot ce trebuie să faci este să accesezi platforma de admitere:

_______________________________________

Locuri Disponibile

Învăţământ cu frecvență

(99, din care)

Învăţământ la distanţă (75, din care)
BUGET Taxă Etnici cu bursă Taxă
15 82 2

75*

 

 • – pentru studenții de la ID se oferă burse de studiu în funcție de medii

______________________________________________

 

CALENDARUL ADMITERII

 • Înscrierea candidaților*: 15 – 19 iulie (Online – https://admitere.ubbcluj.ro)
 • Rezultate inițiale: 22 iulie
 • Contestații, înregistrarea observațiilor, erorilor, omisiunilor: în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor
 • Confirmarea ocupării locului: 23 – 25 iulie
 • Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații „în așteptare”: 23 – 25 iulie
 • Rezultate după redistribuiri: 27 iulie
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 28 – 29 iulie
 • Rezultate finale: 31 iulie

*Voluntarii noștri vă așteaptă zilnic între 9.00 și 15.00 la sediul extensiei dacă aveți nevoie de ajutor, sfaturi sau îndrumare

CRITERII DE ADMITERE

       Absolvenți de liceu (indiferent de promoție):

 • Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație care se depune la înscriere, notat cu calificativul Admis/Respins.
 • Media examenului de bacalaureat- cu pondere de 100%

    ATENȚIE! Licențiații care concurează pentru locuri bugetate (adică prima facultate a fost în regim cu taxă) vor fi admiși pe baza criteriilor de admitere pentru absolvenții de liceu (caz în care li se va lua în calcul media de la examenul de bacalaureat).

 CRITERII DE DEPARTAJARE

a) Nota obținută la disciplina Limba și literatura română – proba scrisă de la examenul de bacalaureat

b) Cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat, excepție limba şi literatura român

c) A doua cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat, excepție limba şi literatura română

d) Test de departajare (în situații excepționale, dacă pe baza criteriilor mai sus menționate nu s-a putut realiza departajarea)

_______________________________________________

Descrierea programului de studii

Administrația Publică este un domeniu interdisciplinar, care oferă studenților oportunitatea de a îmbunătăți felul în care funcționează comunitățile în care trăiesc. Absolvenții noștri vor avea posibilitatea de a se angaja și de a-și pune în aplicare competențele dobândite atât în instituțiile administrației centrale și locale (Guvern, Parlament, Președinție, Prefecturi, Primării, agenții guvernamentale) cât și în instituții ale Uniunii Europene, organizații non-guvernamentale și firme private.

Programul acreditat pe care îl oferim, cel mai bun din România, se află la intersecția mai multor domenii de studiu (management, resurse umane, sociologie, drept, economie, urbanism, protecția mediului, științe politice). Structura cursurilor și metodele de predare sunt inspirate din experiența profesorilor noștri în importante universități americane și europene. Accentul nu se pune pe memorarea unor cursuri ci pe înțelegerea conceptelor de bază, implicare în dezbatere, muncă individuală sau în echipă, dezvoltarea unor capacități de analiză și sinteză. Veți urma cursuri ca: Teorii organizaționale, Bazele economiei de piață, Managementul conflictelor și tehnici de negociere, Sisteme administrative comparate, Management public, Marketing public, Sistem constituțional și instituții politice, Managementul proiectelor, Managementul ONG-urilor.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare, ținându-se cont de media anilor de liceu și de media de la examenul de Bacalaureat. Vă oferim atât locuri bugetate cât și cu taxă; la sfârșitul fiecărui an, studenții cu mediile cele mai mari vor ocupa locurile bugetate (chiar dacă au fost admiși inițial pe un loc cu taxă).

_________________________________________________

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE LICENȚĂ

DOCUMENTE SCANATE necesare pentru înscrierea la nivel licență

 1. Fișă tip de înscriere (semnată, se generează pe platforma de admitere)
 2. Diplomă de bacalaureat și Foaia matricolă
 3. Certificatul de naștere
 4. Scrisoare de motivație (se descarcă de pe site și se respectă formatul propus în model – Scrisoare_de_motivatie_2024_RO)
 5. Carte de identitate
 6. Adeverință medicală tip (se menționează „apt pentru urmarea unui ciclu de studii superioare”)
 7. Dovada achitării taxei de admitere (se achită online 60 lei, pe platforma de admitere)

ATENȚIE

 ÎNSCRIERE PE SITE-UL: https://admitere.ubbcluj.ro

Actelor de mai sus se adaugă și următoarele (pentru situațiile excepționale enumerate):
 • Candidații care au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaționale sau naționale vor încărca pe platformă, odată cu celelalte acte, diploma de olimpic;
 • Candidații pe locurile speciale rezervate etniei rome vor trebui să prezinte la înscriere o adeverință eliberată de către o organizație legal constituită și recunoscută a etniei rome, care să ateste apartenența la această etnie;
 • Candidații care urmează, în paralel, și o altă specializare, trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte calitatea de student;
 • Candidații care beneficiază de scutire parțială sau totală a plății taxei de admitere vor trebui să aducă acte doveditoare în original: adeverințe de angajat sau cadru didactic, certificate de deces ale părinților, adeverințe eliberate de centre rezidențiale sau de tip familial;
 • Candidații cetățeni din Republica Moldova vor trebui să prezinte la înscriere pașaportul și cartea de identitate în original

 

Regulamentul de admitere poate fi consultat aici