Acasă » Admitere LICENȚĂ – 2019

Admitere LICENȚĂ – 2019

LICENȚĂ  (Zi și ID) 

Specializarea: Administrație Publică

Domeniul: Științe Administrative

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani)

Limba de predare: română

Taxă de admitere: 60 RON, adică taxă de înscriere (30 lei) + taxă de procesare (30 lei)

Taxă de școlarizare: 2700 RON (Zi), 2600 RON (ID)

Burse:

 • Merit (700 lei/lună)
 • Performanță (1000 lei/lună)
 • Sociale (580 lei/lună)
 • Locuri disponibile în cămin (în funcție de medie și număr de cereri)

ATENȚIE

TREBUIE SĂ VĂ PREÎNSCRIEȚI PE SITE-UL: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

______________________________________________

 

Locuri Disponibile

Învăţământ cu frecvență Învăţământ la distanţă
Buget Taxă Taxă
69 13
 • Toate locurile bugetate au fost ocupate în sesiunea din Iulie 2019

______________________________________________

 

CALENDARUL ADMITERII

 • 11-14 septembrie Înscrierea candidaţilor (inclusiv sâmbăta)
 • 15 septembrie Afişarea rezultatelor iniţiale (duminică)
 • 16-17 septembrie Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor
 • 16-17 septembrie Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii în aşteptare
 • 18 septembrie Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării
 • 18 septembrie Afișarea rezultatelor după redistribuiri
 • 19 septembrie Confirmarea locurilor după redistribuire (inclusiv duminica)
 • 20 septembrie Afişarea listelor finale

ORAR: Miercuri – Vineri: 09:00 – 15:00 /  Sâmbătă – 09:00 – 13:00

 

CRITERII DE ADMITERE

       Absolvenți de liceu (indiferent de promoție): Media examenului de bacalaureat – cu pondere de 100%

    ATENȚIE! Licenţiaţii care concurează pentru locuri bugetate (adică prima facultate a fost în regim cu taxă) vor fi admiși pe baza criteriilor de admitere pentru absolvenții de liceu (caz în care li se va lua în calcul media de la examenul de bacalaureat).

 CRITERII DE DEPARTAJARE

a) Nota obținută la disciplina Limba și literatura română – proba scrisă de la examenul de bacalaureat

b) Cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat, excepție limba şi literatura român

c) A doua cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat, excepție limba şi literatura română

d) Test de departajare (în situații excepționale, dacă pe baza criteriilor mai sus menționate nu s-a putut realiza departajarea)

_______________________________________________

Descrierea programului de studii

Administrația Publică este un domeniu interdisciplinar, care oferă studenților oportunitatea de a îmbunătăți felul în care funcționează comunitățile în care trăiesc. Absolvenții noștri vor avea posibilitatea de a se angaja și de a-și pune în aplicare competențele dobândite atât în instituțiile administrației centrale și locale (Guvern, Parlament, Președinție, Prefecturi, Primării, agenții guvernamentale) cât și în instituții ale Uniunii Europene, organizații non-guvernamentale și firme private.

Programul acreditat pe care îl oferim, cel mai bun din România, se află la intersecția mai multor domenii de studiu (management, resurse umane, sociologie, drept, economie, urbanism, protecția mediului, științe politice). Structura cursurilor și metodele de predare sunt inspirate din experiența profesorilor noștri în importante universități americane și europene. Accentul nu se pune pe memorarea unor cursuri ci pe înțelegerea conceptelor de bază, implicare în dezbatere, muncă individuală sau în echipă, dezvoltarea unor capacități de analiză și sinteză. Veți urma cursuri ca: Teorii organizaționale, Bazele economiei de piață, Managementul conflictelor și tehnici de negociere, Sisteme administrative comparate, Management public, Marketing public, Sistem constituțional și instituții politice, Managementul proiectelor, Managementul ONG-urilor.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare, ținându-se cont de media anilor de liceu și de media de la examenul de Bacalaureat. Vă oferim atât locuri bugetate cât și cu taxă; la sfârșitul fiecărui an, studenții cu mediile cele mai mari vor ocupa locurile bugetate (chiar dacă au fost admiși inițial pe un loc cu taxă).

_________________________________________________

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE LICENȚĂ

1. Fișă-înscriere-ADMITERE-2019_SEPTEMBRIE (se listează la sediul Extensiei după  preînscriere, nu trebuie completată de mână)
2. Scrisoare_de_motivatie_2019_RO 
3. Chitanța care dovedeşte plata taxei de înscriere (60 Ron, se achită la Casieria Extensiei în perioada admiterii)
4. Adeverinţa sau diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (aceste acte se returnează candidaților după verificarea exactității completării Fişei de înscriere)

5. Carte de Identitate (original, pentru verificarea datelor)

ATENȚIE

TREBUIE SĂ VĂ PREÎNSCRIEȚI PE SITE-UL: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

 

La actele de mai sus se adaugă şi următoarele acte dacă sunteţi în una dintre situaţiile de mai jos:

 • Candidaţii care au obţinut în ultimii 2 ani de studii  distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale sau premii (I, II, III) la concursurile naţionale vor prezenta Diploma de Olimpic în original la înscriere
 • Candidaţii care urmează, în paralel, şi o altă specializare, trebuie să prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student.
 • Candidaţii pe locurile speciale rezervate etniei rome vor trebui să prezinte, la înscriere, o adeverinţă eliberată de către o organizaţie legal constituită şi recunoscută a etniei rome, care să ateste apartenenţa la această etnie.
 • Candidaţii care beneficiază de scutire parțială sau totală  a taxei de înscriere vor trebui să aducă acte doveditoare în original: adeverinţe de angajat sau cadru didactic, certificate de deces ale părinţilor; adeverinţe eliberate de centrele de plasament
 • Candidaţii, cetăţeni din Republica Moldova, vor trebui să prezinte la înscriere, copie xerox de pe paşaport şi cartea de identitate

 

Regulamentul de admitere poate fi consultat aici