Acasă » Admitere LICENȚĂ – Septembrie 2020

Admitere LICENȚĂ – Septembrie 2020

LICENȚĂ  (Zi și ID) 

Specializarea: Administrație Publică

Domeniul: Științe Administrative

Durata studiilor: 6 semestre (3 ani)

Limba de predare: română

Taxă de admitere: 60 RON, adică taxă de înscriere (30 lei) + taxă de procesare (30 lei)

 • SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ SELECTAȚI 60 DE RON CAND PLATITI PE SITE!

Taxă de școlarizare: 2700 RON (Zi), 2600 RON (ID)

 

DACĂ VREI SĂ TE ANUNȚĂM PE WHATSAPP ACTUALIZĂRI IMPORTANTE REFERITOARE LA ADMITERE
Trimite pe WhatsApp codul: FSPAC la nr. tel. 0747 965 481

Burse:

 • Merit (700 lei/lună)
 • Performanță (1000 lei/lună)
 • Sociale (580 lei/lună)
 • Locuri disponibile în cămin (în funcție de medie și număr de cereri)

ATENȚIE

PREÎNSCRIERE ȘI ÎNSCRIERE PE SITE-UL: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

DETALII ȘI MAI MULTE INFORMAȚII: 0753 132 576 sau 0263 210 397

 

______________________________________________

 

Locuri Disponibile

Învăţământ cu frecvență Învăţământ la distanţă
Buget Taxă Taxă

0*
65 9

Toate locurile bugetate au fost ocupate în sesiunea de admitere din luna Iulie

______________________________________________

 

CALENDARUL ADMITERII

7-10 septembrie     Înscrierea candidaţilor
11 septembrie     Afişarea rezultatelor iniţiale
12-13 septembrie     Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor
12-13 septembrie     Confirmarea locurilor şi depunerea cererilor de redistribuire pentru candidaţii „în aşteptare” (inclusiv   duminică)
14 septembrie   Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării
14 septembrie   Afișarea rezultatelor după redistribuiri
15 septembrie   Confirmarea locurilor după redistribuire
16 septembrie    Afişarea listelor finale


CRITERII DE ADMITERE

       Absolvenți de liceu (indiferent de promoție): Media examenului de bacalaureat – cu pondere de 100%

    ATENȚIE! Licențiații care concurează pentru locuri bugetate (adică prima facultate a fost în regim cu taxă) vor fi admiși pe baza criteriilor de admitere pentru absolvenții de liceu (caz în care li se va lua în calcul media de la examenul de bacalaureat).

 CRITERII DE DEPARTAJARE

a) Nota obținută la disciplina Limba și literatura română – proba scrisă de la examenul de bacalaureat

b) Cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat, excepție limba şi literatura român

c) A doua cea mai mare notă la o probă scrisă de la examenul de bacalaureat, excepție limba şi literatura română

d) Test de departajare (în situații excepționale, dacă pe baza criteriilor mai sus menționate nu s-a putut realiza departajarea)

_______________________________________________

Descrierea programului de studii

Administrația Publică este un domeniu interdisciplinar, care oferă studenților oportunitatea de a îmbunătăți felul în care funcționează comunitățile în care trăiesc. Absolvenții noștri vor avea posibilitatea de a se angaja și de a-și pune în aplicare competențele dobândite atât în instituțiile administrației centrale și locale (Guvern, Parlament, Președinție, Prefecturi, Primării, agenții guvernamentale) cât și în instituții ale Uniunii Europene, organizații non-guvernamentale și firme private.

Programul acreditat pe care îl oferim, cel mai bun din România, se află la intersecția mai multor domenii de studiu (management, resurse umane, sociologie, drept, economie, urbanism, protecția mediului, științe politice). Structura cursurilor și metodele de predare sunt inspirate din experiența profesorilor noștri în importante universități americane și europene. Accentul nu se pune pe memorarea unor cursuri ci pe înțelegerea conceptelor de bază, implicare în dezbatere, muncă individuală sau în echipă, dezvoltarea unor capacități de analiză și sinteză. Veți urma cursuri ca: Teorii organizaționale, Bazele economiei de piață, Managementul conflictelor și tehnici de negociere, Sisteme administrative comparate, Management public, Marketing public, Sistem constituțional și instituții politice, Managementul proiectelor, Managementul ONG-urilor.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare, ținându-se cont de media anilor de liceu și de media de la examenul de Bacalaureat. Vă oferim atât locuri bugetate cât și cu taxă; la sfârșitul fiecărui an, studenții cu mediile cele mai mari vor ocupa locurile bugetate (chiar dacă au fost admiși inițial pe un loc cu taxă).

_________________________________________________

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE LICENȚĂ

Acte necesare pentru ÎNSCRIERE, nivel LICENȚĂ
 • Diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia
 • Certificatul de naștere
 • Carte de identitate
 • Adeverință medicală tip
 • Declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal (se bifează pe site, nu e act propriu-zis)
 • Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere și procesare)
 • Diploma obținută în urma participării la unul dintre concursurile organizate de departamentele FSPAC (dacă e cazul)
 • Alte documente necesare admiterii care vor fi comunicate în timp util candidaților

ATENȚIE

TREBUIE SĂ VĂ PREÎNSCRIEȚI PE SITE-UL: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

 

Actelor de mai sus se adaugă și următoarele (pentru situațiile excepționale enumerate):
Candidații care optează pentru linia de studiu germană, specializarea Jurnalism sau Comunicare și Relații Publice, trebuie să dovedească cunoașterea limbii germane prin adeverință sau atestat de studiu de limba germană în regim intensiv sau printr-un certificat de competență lingvistică recunoscut la nivel internațional sau eliberat de Centrul Alpha sau de Centrul Lingua (UBB) (minim nivelul B2). Cei care nu dețin nici unul dintre documentele menționate vor susține un test online de cunoaștere a limbii germane, în ziua și intervalul orar indicate de calendarul admiterii;
Candidații care optează pentru limba de predare engleză, specializarea Jurnalism, Sănătate Publică (Public Health), Leadership în sectorul public sau Științe Politice, vor susține un test online de cunoaștere a limbii engleze, în ziua și intervalul orar indicate de calendarul admiterii;
Candidații care au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la concursuri internaționale sau naționale vor încărca pe platformă, odată cu celelalte acte, diploma de olimpic;
Candidații pe locurile speciale rezervate etniei rome vor trebui să prezinte la înscriere o adeverință eliberată de către o organizație legal constituită și recunoscută a etniei rome, care să ateste apartenența la această etnie;
Candidații care urmează, în paralel, și o altă specializare, trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte calitatea de student;
Candidații care beneficiază de scutire parțială sau totală a plății taxei de admitere vor trebui să aducă acte doveditoare în original: adeverințe de angajat sau cadru didactic, certificate de deces ale părinților, adeverințe eliberate de centre rezidențiale sau de tip familial;
Candidații cetățeni din Republica Moldova vor trebui să prezinte la înscriere pașaportul și cartea de identitate în original

 

Regulamentul de admitere poate fi consultat aici