Acasă » PORTRETE DE ABSOLVENȚI

Categoria PORTRETE DE ABSOLVENȚI

Petri Ana-Maria

Petri Ana-Maria

 

Petri Ana-Maria: este absolventă a programului de licență în Administrație Publică al Extensiei Bistrița (Promoția 2011-2014)

Loc de muncă actual: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Funcția: Consilier compartiment Administrare patrimoniu.

 

 

De Facultatea de Stiinţe, Politice, Administrative şi ale Comunicării, respectiv de specializarea Administrație Publică mă leagă multe amintiri frumoase. Îmi vin acum în minte primele zile în calitate de studentă a acesteia, în care emoţia unui nou început combinată cu dorinţa de a-mi cunoaşte cât mai repede noii colegi şi profesori mă încercau tot mai mult. Au trecut zilele, săptămânile, lunile şi odată cu trecerea timpului mă simţeam tot mai confortabil din punct de vedere al alegerii făcute; pe măsura cursurilor parcurse realizam că alegerea de a mă înscrie la această specializare a fost una extrem de reușită, că perspectivele viitoare erau îmbucurătoare atâta timp cât voi trata cu maximă seriozitate această perioadă deosebită din viaţă – studenţia.

Specializarea aceasta nu a reprezentat pentru mine doar o unitate clasică de învăţământ, ci m-a ajutat în primul rând să mă maturiezez,  să învăţ să fiu o persoană mai responsabilă şi mai organizată. Programul de Administraţie Publică, derulat la extensia universitară Bistriţa m-a ajutat de asemenea să îmi formez o bază consistentă de cunoştinţe din domeniul administraţiei publice dar şi din alte domenii conexe acesteia, ceea ce mi-a deschis noi perspective în viitoarea carieră. O să-mi amintesc cu plăcere de conferinţele studenţeşti la care am participat unde am avut ocazia să susţin o prezentare în faţa unei audienţe mai numeroase şi totodată să învăţ lucruri noi despre administraţia publică; nu în ultimul rând la conferinţele studenţeşti mi s-a oferit ocazia să socializez cu studenţi de la alte universităţi, toate acestea transformându-se într-o experienţă utilă şi plăcută în acelaşi timp.

Am apreciat în mod deosebit pregătirea şi profesionalismul de care au dovadă cadrele didactice care ne-au împărtăşit cu multă dăruire şi pasiune din cunoştinţele şi experienţele lor. Recomand  cu sinceritate programul de AP celor care doresc să urmeze o carieră în administraţia publică şi nu numai si profit de această ocazie, să-i salut cu multă căldură pe foştii profesori din cadrul departamentului, iar colegilor de promoţie le transmit gândurile mele bune însoţite de urări de succes în carieră şi în viaţă.

 

Moloman Bogdan-Dumitru

 

   10569205_812138105493381_1322555470_nMoloman Bogdan-Dumitru: este absolvent al programului de licență în Administrație Publică al Extensiei Bistrița (Promoția 2005-2008 – prima promoție a studiilor de licență)

   Loc de muncă actual: Primăria municipiului Bistrița

   Funcția: Inspector principal în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară

   Alte realizări notabile:

– autor și coautor al lucrărilor: Dicționar explicativ de dreptul familiei cu termenii și expresiile juridice traduse în franceză, italiană și spaniolă, Ed. Universul Juridic, București, 2012; Elemente de dreptul familiei şi de procedură civilă, Ed. Hamangiu, București, 2008; ed. a II-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010; ed. a III-a revăzută și actualizată potrivit Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2011 (coautor Lect. univ. dr. judecator Gabriela Cristina Frențiu); Căsătoria civilă şi religioasă în dreptul român, Ed. Universul Juridic, București, 2009; Protecţia copilului, Ed. Karuna, Bistriţa, 2008; Încheierea, desfiinţarea, încetarea şi desfacerea căsătoriei,Ed. Karuna, Bistriţa, 2008;

– autor/coautor al mai multor articole și studii apărute în reviste de specialitate din țară și străinătate, precum: „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” – Madrid (Spania), „Revista Jurídica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil”- Guayaquil (Ecuador), „Revista Română de Jurisprudență”, „Pandectele Române”, „Caiete de Drept Penal”.

Anul 2005, pentru mine, a fost unul decisiv; a trebui sa duc o luptă internă cu mine însumi chiar imediat după absolvirea liceului, deoarece ca orice proaspăt absolvent de liceu eram indecis în ceea ce privea alegerea unei facultăți – alegerea făcută a fost însă una cât se poate de inspirată . Cei trei ani de facultate și-au pus amprenta asupra formării mele profesionale datorită complexității curriculei; pe parcursul studiilor am dobândit cunoștințe administrative, economice și juridic însoțite de competențe în domeniul cercetării științifice.

Existența anumitor discipline juridice în curricula facultății mi-a deschis calea spre o nouă viziune asupra vieții practice, conturându-mi propriul profil profesional prin alegerea unei meserii care să-mi confere oportunitatea de a intra în contact cu oameni și de a-mi pune amprenta asupra vieții lor prin atribuțiile aferente (efectuarea de anchete psihosociale necesare în procesele de divorț/exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței minorilor la unul dintre părinți; întocmirea de anchete sociale pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului; instituirea curatelelor și numirea curatorilor în vederea reprezentării intereselor minorilor etc.).

Imediat după finalizarea celor 3 ani de studiu, cu toate că demersul a început încă de prin anul 2007, am reușit, în calitate de președinte fondator, înființarea Asociației Studenților Extensiei Universitare Bistrița din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; astfel, a luat ființă prima grupare a studenților din mediul universitar bistrițean. La doar 6 luni de la absolvirea cursurilor m-am angajat la Primăria municipiului Bistrița, unde și în prezent îmi desfășor activitatea.

În numele studenților care învață la Extensia Bistrița a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, doresc să transmit în primul rând mulțumirile noastre tuturor personalităților care au contribuit la înființarea acestui Alma Mater în orașul nostru. Extensia Universității clujene a fost și este un ajutor neprețuit pentru tineretul studios din Bistrița. În numele meu și a colegilor mei de promoție doresc să aduc mulțumiri celor care ne au sprijinit ca să putem învăța în condiții cât mai bune și cât mai civilizate. Cu această ocazie vreau să le transmit celor care mi-au fost profesori întreaga mea recunoștință, iar colegilor de promoție cele mai calde salutări de prietenie.

Ivan Bogdan-Gruia

 

Bogdan Ivan
Bogdan Ivan

 

   Ivan Bogdan-Gruia: este absolvent al programului de licență în Administrație Publică al Extensiei Bistrița (Promoția 2009-2012)

    Loc de muncă actual: Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

    Funcția: Consilier al Președintelui Consiliul Județean și Purtător de cuvânt al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

    Alte realizări notabile: Președinte TSD Bistrița-Năsăud și Vicepreședinte TSD România

Programul de Licență în Administrație Publică a însemnat pentru mine unul dintre cele mai importante elemente pentru definirea ca om și ca om în societate. Când am terminat liceul îmi doream ca facultatea pe care o voi alege să mă pregătească în concret pentru viață. Pentru viața reală, non-teoretică și non-fictivă. Căutam un program universitar în care pot întâlni repere umane, morale și de idei.

Programul de Licență în Administrație Publică urmat la extensia universitară Bistrița mi-a oferit acest lucru prin mediul dinamic și competitiv oferit de colegi, prin profesionalismul, obiectivitatea și corectitudinea cadrelor didactice. Pentru mine, cel mai important lucru a fost umanismul și caracterul profesorilor noștri. Ne-au făcut să gândim matur, ne-au făcut să credem în noi și să devenim cu adevărat buni. Acestea sunt doar câteva din motivele pentru care recomand cu încredere Programul de Administrație Publică al Universității Babeș-Bolyai și dacă aș avea ocazia să urmez încă o dată cursurile unei facultăți, aș alegere tot Programul de Licență în Administrație Publică!

Iloie Raluca Elena

Raluca-Iloie  Iloie Raluca Elena: este absolventă a programului de licență în Administrație Publică al Extensiei Bistrița (în 2010) și a programului de Master „NGO MANAGEMENT” al DAP (în 2012)

  Loc de muncă actual: Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

  Funcția: doctorand (domeniul de studiu: Economie și Afaceri Internaționale și bursieră în cadrul programului POSDRU 159/1.5/S/134197)

Îmi doream să învăț cât mai multe lucruri, să mă adaptez cât mai bine noilor cerințe de pe piața muncii, iar în cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării știam că se predau materii importante pentru îndeplinirea obiectivelor pe care le urmăream (Managementul Resurselor Umane și Leadership, Teorii Organizaționale, Management Financiar, Economie și Finanțe Publice, Negociere și Mediere, Managementul Proiectelor, Managementul ONG-urilor, Metode și Tehnici de Cercetare Statistică, …etc).

Am apreciat dinamismul relațiilor profesor – student, capacitatea de comunicare și rezolvare a tuturor problemelor și nevoilor studenților, conferințele studențești unde ne puteam exprima ideile mult mai bine și primeai feed-back nu doar din partea profesorilor ci și a colegilor din restul orașelor unde se studiază în cadrul aceleași facultăți.

Recomand programul de licență și cel de masterat tuturor celor care doresc să facă față unui mediu de muncă competitiv și în continuă schimbare.