Acasă » Studii » Licență (Zi+ID)

Licență (Zi+ID)

 

Conţinutul curriculei programului de licență reflectă o abordare interdisciplinară a administrației publice.

Se regăsesc în procente egale materii de drept, economie şi management. Câteva exemple: Introducere in administraţia publică, Management public, Comunicare şi relaţii publice, Drept administrativ, Managementul resurselor umane, Finanţe publice locale, Mangementul proiectelor etc.

 

Planuri de învățământ: sunt aceleași pentru Zi și ID

      Anul I  | Anul II  |  Anul III

 

FIȘELE DISCIPLINELOR (SYLLABUS-URI cu caracter orientativ*)

*Deoarece membrii departamentului își actualizează materia în fiecare an universitar, conținutul efectiv al cursului și cerințele pentru evaluare pot să difere (într-o oarecare măsură) de la an la an. Varianta exactă  a Syllabus-ului este oferită la primul curs sau seminar.

COD DENUMIREA DISCIPLINEI
SEMESTRUL  I
ULR2101 Introducere în administraţia publică
ULR2102 Sociologie
ULR2103 Operare PC
ULR1101 Introducere în științe politice
ULR2104 Metode și tehnici de cercetare în științele sociale
ULLU0011 Limba engleză 1
ULLU0021 Limba franceză 1
SEMESTRUL  II
ULR2205 Economie politică
ULR2206 Sistem constituţional şi instituţii politice în România
ULR2207 Drept pentru administraţia publică
ULR2208 Relaţii cu publicul şi elaborarea documentelor oficiale
ULR2209 Protecția mediului
ULLU0012 Limba engleză 2
ULLU0022 Limbi franceză 2
SEMESTRUL  III
ULR2311 Drept administrativ
ULR2312 Finanţe publice
ULR2313 Dezvoltare regională
ULR2314 Acte și proceduri administrative de stare civilă
Curs opţional nenominalizat
SEMESTRUL  IV
ULR2415 Management financiar
ULR2416 Teorii organizaţionale
ULR2417 Sisteme administrative comparate
ULR2418 Etică în administraţia publică
ULR2427 Dezvoltare comunitară (Curs opțional)
ULR2428 Urbanism și amenajarea teritoriului (Curs opțional)
ULR2410 Practică profesională
SEMESTRUL  V
ULR2519 Managementul resurselor umane
ULR2520 Politici publice
ULR2521 Management public
ULR2522 Introducere în studiul organizațiilor nonguvernamentale
ULR2523 Seminar de cercetare
ULR2529 Dezvoltare organizațională și managementul schimbării (Curs opțional)
ULR2530 Dreptul muncii (Curs opțional)
SEMESTRUL  VI
ULR2624 Evaluarea programelor și performanțelor
ULR2625 Uniunea Europeană: mecanisme și instituţii
ULR2626 Managementul proiectelor în organizații publice și non-profit
ULR2631 Managementul conflictelor și tehnici de negociere (Curs opțional)
ULR2632 Contabilitatea instituțiilor bugetare (Curs opțional)
ULR2610 Practică profesională