Acasă » Despre noi » Departamentul de Administraţie și Management Public

Departamentul de Administraţie și Management Public

Departamentul de Administraţie și Management Public (DAMP) al Universităţii Babeș-Bolyai, recunoscut de către minister ca având cele mai bune programe în domeniu din România, a fost creat în anul 1996 pe baza unor proiecte internaţionale finanţate de Uniunea Europeană (Tempus) şi Statele Unite ale Americii. DAMP a reprezentat încă de la început o excepţie între celelalte şcoli de administraţie publică din România, în principal deoarece a implementat, cu sprijinul partenerilor occidentali, o abordare interdisciplinară în studiul administraţiei publice. DAMP are în prezent trei linii de studiu (învățământ la zi și la distanță) în limbile română, maghiară şi germană (ultimele două linii de studiu menţionate se adresează minorităţilor naţionale, care în baza dreptului de a studia în limba maternă, doresc să urmeze o carieră în domeniul administraţiei publice), situaţie unică în România până în prezent.

DAMP operează de asemenea un program de masterat cu predare în limba română (Masterat în Administrație Publică) și unul cu predare în limba engleză care are patru specializări: Managementul Serviciilor Publice, Managementul Organuizațiilor NonGuvernamentale, Dezvoltare Comunitară și Planificare Urbană, Guvernanța Economică a Sectorului Public. Aceste programe au fost create şi implementate în urma unor parteneriate instituţionale cu universităţi europene şi americane: Michigan State University, Graduate School of Public Affairs, National Association of Schools of Public Affairs and Administration, Florida International University, şi School of Urban Affairs & Public Policy, University of Delaware. Există o legătură permanentă cu aceste programe americane de administraţie publică, fiind un real succes din perspectiva ambelor părţi privind predarea, cercetarea şi promovarea interesului public.

American MPA (Master of Public Administration), program cu predare în limba engleză, a fost acreditat de European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) şi este primul program universitar românesc de administraţie publică acreditat european. Decizia a fost luată, pe baza raportului redactat de comisia internaţională de evaluare, în cadrul conferinţei EGPA/ EAPAA de la Madrid din luna septembrie 2007.

De mai bine de 10 ani DAMP realizează cursuri de perfecţionare pentru funcţionarii din administraţia publică românească. Pe lângă activităţile de pregătire de scurtă durată (programe postuniversitare), DAMP operează în prezent un program de masterat cu durata de un an destinat funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie din zona Transilvaniei. DAMP şi-a dezvoltat de-a lungul timpului o structură proprie de cercetare şi anume Centrul de Cercetare în Administraţia Publică (CCAP). Prin intermediul acestuia au fost derulate în ultimii 7 ani cercetări diverse, vizând atât contextul românesc (reforma legislativă şi managerială în domeniul administraţiei publice, dezvoltarea abilităţilor necesare pentru analiza de politici publice, politica de mediu, etc) cât şi abordări comparate (de exemplu, studii comparative elaborate între 2001-2002 vizând procesul de elaborare a bugetelor locale în România, Ungaria şi Polonia). Un alt domeniu important în care CCAP a elaborat studii îl reprezintă reforma managerială în administraţia publică din România. Centrul a elaborat, de asemenea, diverse analize la cererea unor instituţii din administraţia centrală sau locală din România şi din străinătate.

O altă realizare importantă a DAMP constă în faptul că editează două din puţinele reviste ştiinţifice de administraţie publică din ţară și anume Transylvanian Review of Administrative Sciences (revistă CNCSIS, categoria A, revistă indexată ISI)  și Revista Transilvană de Științe Administrative (revistă CNCSIS, categoria B+), ambele disponibile online la adresa www.rtsa.ro. Revistele conţin articole de specialitate în limbile română sau engleză. Materialele sunt revizuite de specialişti români şi străini în domeniul administraţiei publice, şi poate fi achiziţionată atât în ţară cât şi în străinătate.

DAMP este de asemenea editorul seriei Ştiinţele Administrative (Editura Accent) care până în prezent conţine peste 30 de titluri (sunt incluse aici cursuri şi cărţi scrise de profesorii români şi străini care işi desfăşoară activitatea în cadrul departamentului).

În prezent, DAMP este membru al Asociaţiei Şcolilor şi Institutelor de Administraţie Publică din România şi face de asemenea parte din diferite reţele care îşi desfăşoară activitatea în stransă legătură cu administraţia publică precum NISPAcee (Reţeaua de Institute şi şcoli de Administraţie Publică din Centrul şi Estul Europei) şi EGPA(Grupul European pentru Administratie Publică), fiind, în același timp, membru asociat al NASPAA (Asociaţia – Americană  Naţională a Şcolilor de Administraţie şi Politici Publice).

Departamentul de Administraţie Publică are în prezent trei extensii: Bistriţa, Satu-MareSfântu Gheorghe.