Acasă » ANUNTURI » Examen licență Iunie 2022

Examen licență Iunie 2022

Calendar examen licență – Sesiunea iunie 2022

Înscrieri: 07.06.2022  –  21.06.2022 https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

Proba scrisă: 27.06.2022
Susținerea lucrării: 30.06.2022

 

Regulamente finalizare studii 2021-2022


Studiile de licenţă se finalizează printr-un examen de licență format din următoarele probe:

SPECIALIZAREA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ:

Realizarea și susținerea lucrării de licență 2022

Realizarea lucrării de licență – Cerințe minimale (toate specializările)

 • Să abordeze o temă care este strâns legată de administrația publică;
 • Să respecte structura formală a unei lucrări științifice: Introducere, parte teoretică, parte practică, concluzii și recomandări;
 • Să conțină o parte practică, care reprezintă aproximativ 40%-50% din lucrare;
 • Să respecte cerințele minime aferente unei lucrări științifice – de ex. citarea corespunzătoare a surselor bibliografice, listă de bibliografie la finalul lucrării, cuprins;
 • Să aibă o lungime minimă de 40 pagini, în format Times New Roman, caractere de 12, la distanţă de un rând şi jumătate
 • Mai multe detalii vizând alegerea temei și redactarea lucrării

Documente utile în vederea redactării lucrării de licență :

Acte necesare pentru înscriere:

 • Dosar plic (fără șină)
 • Cerere tip de înscriere (se găseşte la secretariat )
 • Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia (în original)
 • Certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;
 • Carte de identitate (copie simplă)
 • 2 fotografii (tip carte de identitate)
 • Atestat de competenţă lingvistică – calificativ general minim B1
 • Lucrarea de licenta
 • Declarație pe proprie răspundere că lucrarea nu este plagiată
 • Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
 • Suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.
 • Dovada achitarii taxei de înscriere (dacă e cazul)
  • Taxa de 1.000 RON:
   • În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iunie, februarie)
   • În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de trei anide la data absolvirii
   • Se achita la casieria facultății.

Important de știut

 • Finalizarea studiilor prin examenul de licență se face în luna iulie a anului universitar în care studenții absolvă programul de licență. Studenții care sunt absolvenți în luna iulie dar nu doresc să își susțină imediat licența, pot face acest lucru și în sesiunea din luna februarie a anului următor.
 • Examenul de licență poate fi susținut gratuit de 2 ori (sesiunea din iulie și februarie, neprezentarea înseamnă o șansă pierdută).
 • Examenul de licență trebuie susținut în maxim 3 ani de la finalizarea studiilor (anul în care studenții absolvă plus încă 2 ani), în caz contrar se va plăti o taxă de susținere de 1.000 RON.